836 - 840 от 999 поръчки

 • България 68 577 BGN 23.08.2019 17:30

  „Доставка на употребявани моторни превозни средства за нуждите на Община Шумен по две обособени позиции“

  Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител/и, който да извърши доставка на употребявани моторни превозни средства, в това число 1 брой пътнически автомобил за нуждите на ЦНСТДМУ и 2 броя товаропътнически за Домашен социален патронаж, съобразно изискванията на Възложителя.
  Техническите характеристики на моторните превозни средства са посочени в Техническите спецификации за отделните обособени позиции – неразделна част от настоящата документация.

  Референтен номер: 00138-2019-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.08.2019 16:00

  Доставка на товарен автомобил за превоз на насипни товари (самосвал), полуремарке тип "лодка" и камион бордови

  Обществена поръчка с предмет "Доставка на товарен автомобил за превоз на насипни товари (самосвал), полуремарке тип "лодка" и камион бордови" е разделена на три обособени позиции. Доставките по тях ще обезпечат потребностите на отдел "Автотранспорт" с необходимите машини и техника.

  Референтен номер: 00353-2019-0077
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 188 000 BGN 30.08.2019 17:30

  Доставка на оборудване за музейна експозиция по обособ.поз.за Музей/Експериментариум и посет.център по Проект BG16RFOP002-1.003-0001"Научно-технологичен парк-Фаза 2"който се изпълнява по ОП…

  Предмет на поръчката е Доставка на оборудване за музейна експозиция по обособ.поз. за обект Музей/Експериментариум и посетителски център по Проект BG16RFOP002-1.003-0001„Научно-технологичен парк – Фаза 2“, който се изпълнява по ОП„Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съгл.Договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“ и включва изпълнението на следните дейности: •Доставка на оборудването за музейна експозиция; •Проектиране,монтаж,изграждане или инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване за музейна експозиция, включено в обема на об.поз.№ 3 „Прожекционно и озвучително оборудване“(за различното оборудване посочено в номенклатурните единици,вкл. в обема на об.поз. се изискват различни дейности,които са изрично посочени в спецификацията); •цялостна гаранционна поддръжка, обслужване и сервиз на доставеното оборудване за музейна…

  Референтен номер: 03615-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 898 205 BGN 26.08.2019 17:00

  „Доставка на униформено облекло, специално и работно облекло, и друго вещево имущество за служба „Военна полиция”

  Доставка на стоки по следните позиции: 1. Об. поз. № 1 „Зимно парадно облекло”: Костюм униф. (мъжки - панталон и сако); Костюм униф. (дамски - панталон, пола и сако); Фуражка; Баретка. 2. Об. поз. № 2 „Лятно парадно облекло”: Панталон летен; Пола лятна; Пилотка. 3. Об. поз № 3 „Риза яке”: Риза яке с дълъг ръкав; Риза яке с къс ръкав. 4. Об. поз. № 4 „Зимно униформено облекло от камуфлиран плат”: Полушуба с подплата камуфлажна; Клин камуфлажен зимен с подплата; Шапка камуфлажна зимна. 5. Об. поз. № 5 „Лятно униформено облекло от камуфлиран плат”: Клин камуфлажен летен; Риза с…

  Референтен номер: 951-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 83 000 BGN 27.08.2019 17:30

  „Доставка на специализирано оборудване за Института по информационни и комуникационни технологии при БАН“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализирано оборудване за Института по информационни и комуникационни технологии при БАН“ и включва закупуване/доставка на комутатори, специализиран сървър и преносими компютри.

  Референтен номер: 4147-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки