836 - 840 от 939 поръчки

 • България 18 445 BGN 22.04.2019 17:30

  „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация, включващи изработка и доставка на рекламни и информационни материали по проект „BG05M2OP001-1.001-0003 „ЦВП…

  Изпълнението на поръчката обхваща разработване рекламни и информационни материали, включващо както проектиране на индивидуален дизайн, изработка с необходимото качество, коректност и бързина, така и доставка на рекламните материали и информационни материали, посочени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 4147-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 26 250 BGN 22.04.2019 17:30

  Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за обект: „Центрове…

  Обхвата на услугата включва: извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, изпълнение на строителен надзор по време на строителството, изпълнение на дейността координатор по безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на окончателен доклад за строеж: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен“
  Целта е избор на надзорна фирма изпълнител за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, изпълнение на строителен надзор по време на строителството, изпълнение на дейността координатор по безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на окончателен доклад за строеж: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр.…

  Референтен номер: 00138-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раднево 62 356 лв. 22.04.2019 16:00

  Укрепване на битова сграда и назначение на звено СЦБ към участък „Ж.п. транспорт“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново

  Укрепване на битова сграда и назначение на звено СЦБ към участък „Ж.п. транспорт“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16 667 BGN 25.04.2019 17:00

  Доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци за нуждите на община Берковица

  Доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци за нуждите на община Берковица

  Референтен номер: 00017-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 13.05.2019 17:00

  ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

  ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАРКОВА СРЕДА И ОГРАДИ НА МУЗЕЙ „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПЛЕВЕН 1877Г”
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ПАРАКЛИС - МАВЗОЛЕЙ „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“
  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА „ПОДХОД КЪМ СКОБЕЛЕВ ПАРК МУЗЕЙ“ И ПЕШЕХОДНА УЛ. „ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ“ ОТ ПЕШЕХОДНОТО ПРОСТРАНСТВОТО ПРЕД УЛ. „ГЕНЕРАЛ АТАНАС…

  Референтен номер: 00226-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки