836 - 840 от 915 поръчки

 • България 80 000 BGN 26.09.2017 17:00

  Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Стара Загора

  Предметът на настоящата поръчка включва извършване на дейности по осъществяване на охрана на имоти на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, чрез осигуряване на 24-часово физическо присъствие на квалифицирани за това лица, монтиране и поддръжка на сигнално-охранителна техника, контрол и наблюдение на изградени системи за пожароизвестяване и видеонаблюдение, като конкретните изисквания и функционални характеристики по отношение извършването на услугата за всеки от имотите са посочени от възложителя в Техническите спецификации - част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00145-2017-0164
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 000 BGN 26.09.2017 16:30

  „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС „Мъглиж“.

  „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС „Мъглиж“.

  Референтен номер: 02716-2017-0085
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 23 797 BGN 25.09.2017 17:00

  Текущ ремонт на кухня в ДГ № 2 гр. Раднево

  изпълнение на строително ремонтни дейности, в т. ч.: Демонтаж на тръби PVC Ф110мм и Ф50мм, демонтаж подови сифони, рязане на бетонова настилка с фугорез, изкоп т.з.п и свързване на вертикален щранг с хоризонтална канализация, преработка на захранване с топла и студена вода, доставка, монтаж и отводняване на професионални умивалници от алпака и монтаж на смесителни батерии;Демонтаж на кабели, пускатели въздушни и луминисцентни тела; направа на лампени и контактни излази, направа на ново захранване с кабел СВТ 3х25+16мм2, доставка и монтаж на ново захранващо табло, доставка и монтаж на осветителни тела над мивки и ЛОТ 4х18W в окачен таван, доставка и…

  Референтен номер: 00662-2017-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 44 692 BGN 26.09.2017 17:30

  „Осигуряване на информираност и публичност по проект „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации покрай…

  „Осигуряване на информираност и публичност по проект „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации покрай река Дунав” по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 г.”, включващи:
  1. Брандиране и доставка на 500 броя рекламни химикалки;
  2. Брандиране и доставка на 200 броя рекламни USB флаш памети;
  3. Изработване и доставка на 200 броя рекламни дневници;
  4. Брандиране и доставка на 100 броя рекламни бизнес чанти;
  5. Брандиране и доставка на 100 броя рекламно спортно облекло, представляващо спортен екип, тениска и маратонки;
  6. Дизайн, предпечат, печат и доставка на 225 броя Ръководство за защита при химически, биологически, радиационни и ядрени…

  Референтен номер: 2443-2017-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 1 082 793 BGN 11.10.2017 17:15

  „Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас“

  С инвестиционния проект се цели подобряване и повишаване ефективното използване на ресурсите от минерални води на територията на в.з. Минерални бани, кв. Ветрен, гр. Бургас“, чрез изграждане на необходимата инфраструктура за пренос на минерална вода с обща дължина 2 858 м.; ремонт и реконструкция на Сондаж Б-191 и разработване на Сондаж Б-165.
  Основните дейности, са насочени към задоволяване потребностите на настоящи и бъдещи потребители на минерални води и обхващат изграждане на 2858 м. водопроводна мрежа за минерална вода, от които захранени от сондаж Б-191 – 2472м. и 386 м. – от Сондаж 165.
  Водата от находище „Бургаски минерални бани” е хипертермална (температура…

  Референтен номер: 00797-2017-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки