836 - 840 от 846 поръчки

 • България 1 948 BGN 20.02.2018 17:30

  Популяризиране и визуализиране на проект № BG/ISF – SO5-NO2-A26

  - Доставка на информационна табела с минимален размер 60 см. х 60 см. (дизайн, предпечат, печат и изработка) - 1 брой
  - Доставка на банер (винил) с минимален размер 60 см. х 160 см. със сгъваема Х-стойка (дизайн, предпечат и печат) - 1 брой
  - Доставка на USB памет с двустранен пълноцветен печат - 60 броя
  - Доставка на тефтери (дизайн, предпечат и печат на тефтери с твърди корици) - 60 броя
  - Доставка на химикалки (с пълноцветен печат) - 60 броя

  Референтен номер: 00752-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 189 300 BGN 27.02.2018 17:30

  Застраховка „Гражданска отговорност”, „Пълно Каско” и „Злополука на местата в МПС” на служебните автомобили, стопанисвани от Столична община, общински предприятия…

  Застраховане на служебните автомобили, стопанисвани от Столична община, общински предприятия и заведения за социални услуги, в т. ч. застраховка „Гражданска отговорност”, „Пълно Каско” и „Злополука на местата в МПС”, по приложени списъци на автомоблите и видове застраховки.

  Референтен номер: 00087-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 395 000 BGN 21.02.2018 17:30

  „Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника по обособени позиции”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника по обособени позиции”, която включва 4 (четири) обособени позиции.
  Обществената поръчка включва дейностите по организирането и извършването на сервизно поддържане на автомобилна техника за всяка една от самостоятелно обособените позиции както следва:
  Обособена позиция № 1: „Сервизно поддържане на леки автомобили с нормална проходимост”.
  Обособена позиция № 2: „Сервизно поддържане на леки автомобили с повишена проходимост”.
  Обособена позиция № 3: „Сервизно поддържане на автобуси до 19+1 места”.
  Обособена позиция № 4: „Сервизно поддържане на автобуси до 50+1 места”.

  Референтен номер: 2827-2018-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 75 917 BGN 20.02.2018 17:30

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща…

  „Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил“ по три обособени обекти, както следва: Административната сграда, няходяща се на адрес гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" № 55; Административна сграда, находяща се на адрес гр. Кюстендил, ул. Ракла № 3; Административна сграда, находяща се на адрес гр. Кюстендил, ул. "Ефрем Каранов № 33 А. Доставките ще се извършват на горепосочените адреси. Чрез покупка на електроенергия за срок от 5 години, считано от подписване на възлагателния договор. Изпълнителят следва да отговаря на…

  Референтен номер: 00496-2018-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 23.02.2018 16:30

  „Доставка на правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80) mm “

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80)…

  Референтен номер: 01467-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки