846 - 850 от 939 поръчки

 • гр. Китен 325 000 BGN 29.04.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за творческия и почивен дом на БНТ“

  Обществената поръчка е с предмет -"Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за творческия и почивен дом на БНТ“ в пет обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за почивен дом на БНТ – Китен“;
  Обособена позиция № 2: „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за почивен дом на БНТ - Китен“;
  Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за творчески дом на БНТ - Пампорово“;
  Обособена позиция № 4: „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за творчески дом на БНТ - Пампорово”.
  Обособена позиция № 5: „Доставка на плодове и зеленчуци за творчески дом на БНТ - Пампорово”.
  Прогнозната стойност…

  Референтен номер: 00388-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 17.05.2019 16:00

  Закупуване на платформа за транспортиране на специализирана техника за нуждите на ТП ДГС „Селище”

  Предметът на поръчката включва закупуването на специализирано ремарке (платформа) за превоз на строителна и специализирана техника. Ремаркето трябва да е изцяло с хоризонтална равна част (без вертикални издатини). Допуска се наличието на странични прегради при условие, че след отварянето/свалянето им е изпълнено условие за изцяло равна хоризонтална част (без вертикални издатини). Ремаркето се закупува за нуждите на ТП ДГС „Селище”.

  Референтен номер: 02718-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 03.05.2019 16:30

  „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и…

  „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства,модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“

  Референтен номер: 2716-2019-0023
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Челопеч 134 000 BGN 24.04.2019 16:30

  Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско и средно напрежение.

  Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско и средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Челопеч.
  В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за регистрация и за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, планиране, заявяване и балансиране, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

  Референтен номер: 00631-2019-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 353 000 BGN 25.04.2019 16:30

  “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

  Предметът на обществената поръчка е “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия” .

  Референтен номер: 00684-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки