846 - 850 от 990 поръчки

 • България 05.07.2019 16:00

  Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия

  Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия, съгласно спецификация и технически изисквания.

  Референтен номер: 00246-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 16:00

  Миграция на контролери за управление на системата на Блок 1 от С 200 на С 300 в ТЕЦ „Марица изток…

  "Миграция на контролери за управление на системата на Блок 1 от С 200 на С 300 в ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД" съгласно Техническо задание - Приложение №1.

  Референтен номер: 00246-2019-0054
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 556 BGN 08.07.2019 18:00

  „Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекти, изпълнявани от община Ловеч и изготвяне на печатни и рекламни материали…

  Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекти, изпълнявани от община Ловеч и изготвяне на печатни и рекламни материали за нуждите на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ гр. Ловеч“, разделена на 6 /шест/ обособени позиции.

  Референтен номер: 00169-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.07.2019 17:00

  Доставка на климатична техника.

  Поръчката е за доставка и монтаж на климатични системи – стенен тип, сплит система и инверторни, които ще се монтират в електроенергийни обекти на Възложителя, разположени на територията на цялата страна. При необходимост извършване на демонтаж на място на съществуващи климатични системи.
  Всички доставки ще се извършват след изпращане на отделна поръчка за доставка от възложителя.
  Прогнозните количества на видовете климатична техника, за срока на договора са:
  - по-голяма или равна мощност на 54000 BTU – 5 броя.
  - по-голяма или равна мощност на 30000 BTU – 35 броя.
  - по-голяма или равна мощност на 24000 BTU – 35 броя.
  - по-голяма или равна мощност на…

  Референтен номер: 01379-2019-0101
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 333 BGN 08.07.2019 17:00

  „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ПЛОЩАД „9-ТИ СЕПТЕМВРИ, ГР. БРЕЗНИК“

  Предмет на изпълнение по настоящата процедура ще бъде осъществяване на дейности по строителен надзор на строително монтажни работи за обект: „Площад 9-ти септември, гр. Брезник“.
  В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.

  Референтен номер: 00561-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки