866 - 870 от 975 поръчки

 • България 755 000 BGN 04.12.2017 17:00

  „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на…

  „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“

  Референтен номер: 00349-2017-0025
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 04.12.2017 16:30

  Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина, и на хотелско…

  Oсигуряване, по предварително и периодично заявени от Възложителя дестинации, на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и хотелско настаняване, с авиопревозвачи за осигуряване на въздушен превоз при осъществяване на командировки в чужбина за служителите на Медицински университет-Плевен. Основните дестинации, по които се извършват пътувания са в рамките на Европа, Америка, Азия, Австралия, близък Изток и Африка - посоченият списък е примерен и не ангажира възложителят със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито ограничава последния да закупува такива билети само в рамките на изброените дестинации.

  Референтен номер: 00282-2017-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 000 BGN 01.12.2017 16:30

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на ЮИДП ТП ДГС Нова…

  Тази процедура се провежда за определяне на изпълнител за извършване на услуга с предмет "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на ЮИДП ТП ДГС Нова Загора".

  Референтен номер: 02716-2017-0113
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 070 000 BGN 04.12.2017 16:00

  Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Търговище АД

  Периодични повторяеми доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Търговище АД за срок от една година.

  Референтен номер: 00531-2017-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13 000 BGN 04.12.2017 17:00

  „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части (оригинални или алтернативни)…

  Техническо обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобил,текущ ремонт – планови технически обслужвания и аварийни ремонти (при необходимост) с оригинални или алтернативни резервни части. Доставка на резервни части, материали и консумативи – доставените резервни части, материали и консумативи да са оригинални или алтернативни, придружени със сертификат за произход и качество и да съответстват на марката и модела на съответното МПС

  Референтен номер: 2716-2017-0114
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки