881 - 885 от 986 поръчки

 • България 942 800 BGN 27.03.2019 16:45

  Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения

  Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения, по 17 обособени позиции съгласно прогнозните им количества и стойности за срок от 2 години.

  Референтен номер: 00062-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 62 000 BGN 26.03.2019 17:30

  Доставка на хидравлични тръбопроводи към хидравлични комплекти за спасителна дейност марки Weber и Lukas

  Доставка на хидравлични тръбопроводи за нуждите на териториалните структури на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1: „Доставка на хидравлични тръбопроводи към хидравлични комплекти за спасителна дейност марка Weber”.
  Обособена позиция 2: „Доставка на хидравлични тръбопроводи към хидравлични комплекти за спасителна дейност марка Lukas”, съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 02443-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 010 441 BGN 26.03.2019 17:30

  Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение - в землище на с. Гарван,…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северен централен регион и изграждане на учебно тренировъчен комплекс, за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от наводнения, ограничаване на евентуални щети и жертви, при възникване на бедствена ситуация, по проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

  Референтен номер: 2443-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 200 000 BGN 25.03.2019 17:00

  Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, МSN 3188 по РС и доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за…

  Настоящата процедура има за цел сключване на рамково споразумение, чрез което да се осигури техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка HONEYWELL 131-9A (APU 131-9A) на Авиоотряд 28, както и осигуряване на доставки или замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A по рамково споразумение за 1 бр. самолет Airbus A-319-112 МSN 3188 , със следните обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: “Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112 МSN 3188 по рамково споразумение”;
  Обособена позиция № 2: “Доставка/ замяна и сертификация на…

  Референтен номер: 00130-2019-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 890 000 BGN 27.03.2019 17:30

  Доставка на сканиращ електронен микроскоп със софтуер за автоматично детектиране на следи от изстрел и на автоматизирана система за екстракция…

  Доставка на сканиращ електронен микроскоп със софтуер за автоматично детектиране на следи от изстрел и на автоматизирана система за екстракция на ДНК профили за нуждите на НИК“, разделен на две самостоятелно обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставка на сканиращ електронен микроскоп със софтуер за автоматично детектиране на следи от изстрел“;
  Обособена позиция № 2 „Доставка на автоматизирана система за екстракция на ДНК профили за нуждите на НИК“.

  Референтен номер: 00752-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки