886 - 890 от 1050 поръчки

 • България 11.03.2019 16:00

  Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на „Мини Марица-изток“ ЕАД

  Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на „Мини Марица-изток“ ЕАД, съгласно изисквания и условия, посочени в техническа спецификация на поръчката към документацията за участие.
  Предмет на поръчката е предоставяне на ваучери за храна и ваучери за тонизиращи напитки по Наредба 11/21.12.2005 г. на МЗ, при спазване на чл. 285 от КТ и по чл.209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ за нуждите на „Мини Марица изток” ЕАД.
  Предоставянето включва отпечатване и доставка на ваучерите.

  Референтен номер: 00265-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 118 667 BGN 06.03.2019 17:30

  „Избор на доставчик на телекомуникационни услуги за нуждите на МРРБ“ с две обособени позиции

  Необходимо е да се избере доставчик на външни телекомуникационни услуги, с цел осигуряване на:
  • непрекъснатостта на работните процеси;
  • комуникацията между администрациите, както в системата на МРРБ, така и с граждани, бизнес, държавна и общинска администрация, неправителствени организации и др;.
  • видеострийминг (излъчване) на живо и на запис в Интернет на събития и видеопродукция на МРРБ, изисквани при реализирането на дейности осигуряващи прозрачност на взиманите решения в системата на МРРБ, постоянен контрол и оценкана изпълнението при реализиране на приоритетни услуги и проекти, с ясен за обществото ефект;
  • услуги за мрежова сигурност при спазване на изискванията и добрите практики за информационна сигурност.

  Референтен номер: 00028-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 40 937 533 BGN 11.03.2019 16:45

  Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите за срок от три години

  Целта на настоящата обществена поръчка е избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, полагащи се като социална придобивка работниците и служителите от ДП НКЖИ за период от три години.Предоставянето на ваучери за храна на работниците и служителите от ДП НКЖИ е ангажимент на Работодателя на основание т.1 – Подобряване социалния статус на работещите в ДП НКЖИ от действащата Социална програма. Съгласно чл.69, ал.2, т.1 от Колективния трудов договор 2018г., работодателят поема задължение за осигуряване на ваучери за храна на един работник/служител в размер на 60 лв. месечно.
  Предоставянето на ваучерите ще се извършва, въз основа на сключен…

  Референтен номер: 00233-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 313 833 BGN 21.03.2019 16:45

  „Доставка на електро материали за структурните звена на ДП НКЖИ , по обособени позиции” за срок от 3 години.

  ОП № 1:Доставка на ел. материали за Железопътна секция София: ЖПС София; ОП № 2:Доставка на ел. материали за Железопътна секция Враца; ОП № 3:Доставка на ел. материали за Железопътна секция Пловдив”; ОП № 4:Доставка на ел. материали за Железопътна секция Бургас; ОП № 5:Доставка на ел. материали за Железопътна секция Г. Оряховица; ОП № 6:Доставка на ел. материали за Железопътна секция Шумен; ОП № 7:Доставка на ел. материали за поделение УДВГД София; ОП № 8:Доставка на ел. материали за поделение УДВГД Пловдив; ОП № 9:Доставка на ел. материали за поделение УДВГД Г. Оряховица; ОП № 10:Доставка на ел. материали…

  Референтен номер: 00233-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 60 000 BGN 15.03.2019 16:45

  Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по…

  Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по три обособени позиции:
  ОП1-ОП3 Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс: ОП1-Стара Загора;ОП2-Нова Загора;ОП3-Карнобат

  Референтен номер: 00233-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки