896 - 900 от 935 поръчки

 • България 24 800 BGN 14.12.2018 17:00

  “Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Габрово”

  Услугите по охрана включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на административната сграда и изнесеното работно място на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево.

  Референтен номер: 00145-2018-0193
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 56 224 BGN 17.12.2018 16:30

  : „Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи съвместими за работа с анализатор Cell – Din 3700, за нуждите на…

  Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за съвместими за работа с хематологичен анализатор Cell – Din 3700 с диференциално броене на левкоцитите в 5 фракции и автоматично подаване на пробите, производство на „Abbott Diagnostics”, за нуждите на “УМБАЛ-Бургас”АД.

  Референтен номер: 00301-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.12.2018 17:30

  РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)

  Предмет на настоящата поръчка е разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS). PCS системата е отворена електронна платформа, която позволява интелигентен и сигурен обмен на информация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор. Системата оптимизира, управлява и автоматизира пристанищните и логистичните процеси чрез единно предаване на данни, свързващи транспортните и логистичните вериги. Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере изпълнител и да се сключи договор за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските морски пристанища, която да обединява електронния…

  Референтен номер: 01158-2018-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 130 000 BGN 11.12.2018 17:00

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“

  изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационнен сезон 2018/2019 г . в рамките на предвидените от възложителя финансови средства: подготвителни работи - изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи за заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; снегозащита; снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно - ледени пластове. Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища: I- во основно…

  Референтен номер: 00579-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.12.2018 17:00

  Доставка на резервни части за UPS

  Предметът на поръчката включва доставка на резервни части за 4 броя UPS, демонтаж на старите и монтаж на новите части, както и всички необходими дейности за пускане в експлоатация на два UPS AEG Protеct 3.33 120KVA в паралелна работа, както и на два UPS AEG Protеct 4.33 330KVA в паралелна работа. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 01351-2018-0068
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки