906 - 910 от 953 поръчки

  • гр. София 1 000 000 BGN 01.07.2019 17:30

    Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Обновяване на зони и подобекти от парк „Дружба“– етап…

    Обектът, предмет на поръчката е парк „Дружба“ с езерото - разположен в район „Искър“, в кв.54, парцел I, жк „Дружба 1“ – район „Искър“ . Територията на парка, включително и езерото, обхваща площ около 15 ха. Ограничен е от ул. „Кръстю Пастухов“, ул. Искърско шосе, ул. “Канала“ (покрит напоителен канал) и ул. Тирана.

    Референтен номер: 00087-2019-0049
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
  • България 950 000 BGN 02.07.2019 16:00

    Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище

    Доставка на ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище

    Референтен номер: 00531-2019-0004
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
  • гр. Пловдив 250 000 BGN 26.06.2019 16:00

    Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на информационни материали и други комуникационни формати, свързани с популяризиране на Пловдив…

    Публикации относно събития от програмата на Пловдив 2019 подадени от заявителя - публикуване на ПР-публикации, изработване на авторски материали от журналисти, фото заснемане, отразяване на събития с видео или с дрон, изработване на интервюта, изработване на фото галерия, публикации на анонси и съобщения в регионални и национални вестници.

    Референтен номер: 04128-2019-0005
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
  • България 24 200 BGN 26.06.2019 16:00

    „Доставка на консумативи/ принадлежности за автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции”

    „Доставка на консумативи/ принадлежности за автомобилите в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив по самостоятелно обособени позиции” - обособена позиция № 1 - Доставка и смяна на трансмисионно масло за налични автомобили на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив; обособена позиция № 2 - Доставка и смяна на двигателно масло 5W30 SM/SL/CF за налични автомобили на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив; обособена позиция № 3 -Доставка и смяна на двигателно масло 5W30 SL/CF за налични автомобили на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив; обособена позиция № 4 - Доставка и смяна на двигателно масло M10 Д за налични автомобили…

    Референтен номер: 325-2019-0016
    Сектори:
    Енергетика
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
  • България 35 000 BGN 26.06.2019 17:00

    Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство

    Поръчката включва извършването на услуга – оран, култивиране, сеитба, пръскане, окопаване и косене след направена заявка от страна на Възложителя. Разходите по транспорта, горивото и поддръжката на техниката са за сметка на участниците. Изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка, ще се извършва според възникналите потребности на Възложителя и в съответствие с техническите и нормативните изисквания за извършване на дейности в земите – горски фонд, съгласно дадените от Възложителя указания. Място за изпълнение: Ловно-стопански комплески -„Ормана“, „Голям Манастир“, “Сакар и Княжево“ и „Царевец“, стопанисвани от ТП „ДЛС Тополовград“.

    Референтен номер: 2716-2019-0075
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки