921 - 925 от 953 поръчки

 • гр. Плевен 2 778 660 BGN 01.07.2019 17:00

  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛ. «СВОБОДА» И ПЕШЕХОДНА УЛ.«ВАСИЛ ЛЕВСКИ» ОТ ПЛ. «СВОБОДА» ДО ПЛ. «СТ. СТАМБОЛОВ», ГР. ПЛЕВЕН

  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛ. «СВОБОДА» И ПЕШЕХОДНА УЛ.«ВАСИЛ ЛЕВСКИ» ОТ ПЛ. «СВОБОДА» ДО ПЛ. «СТ. СТАМБОЛОВ», ГР. ПЛЕВЕН, съгласно изготвен изготвен инвестицонен проект на Възложителя

  Референтен номер: 00226-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 380 000 BGN 28.06.2019 17:00

  Доставка на сладолед за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода

  Доставка на различни видове сладолед - на клечка, тип "сандвич", във фунийка, в чашка и кутия

  Референтен номер: 00537-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 32 000 BGN 01.07.2019 17:00

  Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ - Кърджали

  Предмета на поръчката включва следните сервизни дейности:1. Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства, собственост на Агенция "Пътна инфраструктура", зачислени на Областно пътно управление - Кърджали;
  2. Доставка на консумативи като спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес и др.
  Възложителят си запазва правото да закупува отделно дребни консумативи, свързани с нормалното и безопасно движение на МПС-та по републиканската пътна мрежа, като крушки, спирачна течност, чистачки, антифриз, двигателно масло при аварийни ситуации с цел запазване…

  Референтен номер: 00044-2019-0033
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 27.06.2019 17:00

  „Eлектронно наблюдение и поддържане на системата за електронно наблюдение”

  Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на услуги, по електронно наблюдение и поддръжане на системата за срока на сключения договор. Системата, следва да се разглежда като съвкупността от софтуер и дейности за поддържане на работоспособността й за период от 5 години.

  Референтен номер: 00126-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 083 000 BGN 19.07.2019 17:30

  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрометър за ЯдренМагнитенРезонанс за анализ на природни продукти от лечебни и ароматични растения,…

  Предмет на обществената поръчка е избор на външен изпълнител, който да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на спектрометър за Ядрен Магнитен Резонанс за анализ на природни продукти от лечебни и ароматични растения, отпадъци от преработката им и формулировки от тях.
  Доставеното оборудване трябва да е ново, фабрично, неупотребявано и от последно поколение за съответния производител. Предлаганата апаратура трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. Доставката и всички последващи дейности по изпълнението на поръчката трябва да бъдат извършени в сградата на Възложителя, ул. „Акад. Георги…

  Референтен номер: 00819-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки