926 - 930 от 1050 поръчки

 • България 63 000 BGN 01.03.2019 17:30

  „Доставка на колан тактически текстилен”

  Доставка на 350 броя тактически текстилни колани

  Референтен номер: 02851-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26 000 BGN 01.03.2019 17:00

  Извършване на ремонти,текущо техническо обслужване,техническа профилактика,подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с рез. части,смазочни материали,антифриз и др.консумативи

  Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за селскостопанска и горска техника и прикачен инвентар на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация

  Референтен номер: 02711-2019-0015
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.02.2019 16:30

  Среден ремонт на товарни вагони тип „Fals”

  Среден ремонт на 87 броя товарни вагони тип „Fals”

  Референтен номер: 00217-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 270 000 BGN 05.03.2019 17:00

  Техн.обслужване на многофункц.устр-ва за копиране,сканиране и принтиране KONICA MINOLTA и на услугите по управл. на печата в сградите на СРС…

  Обществената поръчка има за цел да осигури извършването на техническо обслужване (поддръжка и ремонт) на мултифункционални устройства (МФУ) за копиране, сканиране и принтиране KONICA MINOLTA и техническо обслужване (поддръжка) на изградената в СРС система за мониторинг на МФУ и отчетност и контрол на потребителите (т.нар. „услуги по управление на печата“), находящи се в сградите на Софийски районен съд в гр. София – на бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23 и на бул. „Цар Борис III“ № 54.
  Подробно описание (вид, модел, количество) на устройствата и системата се съдържа в техническата спецификация към утвръдената документация.

  Референтен номер: 1152-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13 300 BGN 06.03.2019 17:00

  „Доставка на резервни части, смазочни материали, консумативи и аксесоари, както и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт…

  Доставка на резервни части, смазочни материали, консумативи и аксесоари според конкретните потребности на възложителя както и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Варна, при СИДП Шумен с оглед на осъществяване на стопанска дейност

  Референтен номер: 2711-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки