946 - 950 от 1015 поръчки

 • България 102 000 BGN 02.05.2018 17:30

  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на икономиката по три обособени позиции. Информацията продължава в поле…

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на: 25 бр. преносими компютри, 2 бр. мрежови комутатори 24 портови, 5 бр. мрежови комутатори 48 портови и 3 бр. непрекъсваеми токозахранвания.

  Референтен номер: 05028-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 010 700 BGN 21.05.2018 17:30

  "Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на съществуващи тунели,които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) ... (виж…

  Предмет на настоящата общ. поръчка е „Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно–възстановителни работи на съществуващи тунели,които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) на територията на РБългария,с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност,по три обособени позиции".
  Целта на общ. поръчка е да бъдат определени изпълнители за всяка една от обос. позиции и да се сключат договори с тях за изработване на Техн. проекти за извършване на ремонтно–възстановителни работи на пътните тунели,с цел привеждането им в нормативно–експлоатационна пригодност.
  Целта на Техн. проекти за всяка една от обос. позиции е:
  • Изработените проектни решения да осигуряват съответствието с изискванията към строежите по реда на…

  Референтен номер: 00044-2018-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 330 000 BGN 26.04.2018 17:30

  „Разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е осигуряване на безпроблемно преминаване на движещите се пътнически и товарни автомобили по цялото трасе на завършените участъци на АМ „Струма“.

  Референтен номер: 00044-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 057 394 BGN 27.04.2018 17:30

  Доставка на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване

  Анализ и проектиране; Конфигуриране и адаптиране; Доставка и внедряване на интегрирана система за корабна инспекция – софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване;

  Референтен номер: 00042-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 3 000 000 BGN 02.05.2018 17:30

  Рехабилитация на бул. "Първа българска армия" от ул. "Мара Бунева" до бул. "Илиенци"

  Рехабилитация на бул. "Първа българска армия" от ул. "Мара Бунева" до бул. "Илиенци".

  Референтен номер: 00087-2018-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки