951 - 955 от 1002 поръчки

 • България 83 221 BGN 20.09.2018 17:30

  "Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Детска градина "Детелина" – Дряново”

  "Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Детска градина "Детелина" – Дряново”. Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки по предварителна заявка на хранителни продукти, посочени подробно в документацията за участие.

  Референтен номер: 00762-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 109 200 BGN 19.09.2018 16:00

  Абонаментно и сервизно обслужване на асансьорни уредби в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ЕАД

  Абонаментно и сервизно обслужване на асансьорни уредби в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ЕАД

  Референтен номер: 00693-2018-0018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 257 887 BGN 19.09.2018 16:00

  Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и консумативи за принтери и копирна техника

  Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и консумативи за принтери и копирна техника

  Референтен номер: 00693-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 000 BGN 20.09.2018 17:30

  "Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество(застраховка на сгради и движими вещи–дълготрайни материални активи/ДМА/) на ТД на НАП…

  „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка на сгради и движими вещи–дълготрайни материални активи) на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване:Добрич,Разград,Русе,Силистра,Търговище и Шумен”.Обект на застрахователна защита са сгради (недвижими имоти) и имущество (движими вещи–дълготрайни материални активи), заведени по счетоводния баланс на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич,Разград,Русе,Силистра,Търговище и Шумен.
  1.Сгради (недвижими имоти), предоставени за управление и заведени по баланса на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград,Русе,Силистра,Търговище и Шумен-описани в Приложение 1.1 към техническите спецификации.
  2.Движими вещи–дълготрайни материални активи, в т.ч. електронно оборудване(машини,съоръжения,оборудване,компютърна и офис техника и стопански инвентар ), заведени…

  Референтен номер: 00530-2018-0073
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 19.09.2018 17:00

  Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП ДГС Чирпан за срок от 12…

  Предметът на обществената поръчка включва:
  • Доставка на нови гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя;
  • Смяна на гуми (нови или собствени на ТП ДГС Чирпан) - демонтаж, монтаж и баланс – извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно-летния и есенно–зимния период и при необходимост.
  • Ремонт на гуми.

  Референтен номер: 2716-2018-0114
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки