951 - 955 от 986 поръчки

 • България 27.03.2019 16:00

  Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България

  Доставка на канцеларски, офис и рекламни материали за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, включваща дружествата „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД и „ЕВН България” ЕАД, със следните прогнозни стойности, за срока на действие на договорите:
  - за „Електроразпределение Юг” ЕАД – 231.000,00 лв., без ДДС;
  - за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 29.000,00 лв., без ДДС;
  - за „ЕВН България Tоплофикация” ЕАД – 21.000,00 лв., без ДДС;
  - за „ЕВН Център за услуги” ЕООД – 81.000,00 лв., без ДДС;
  - за „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп”…

  Референтен номер: 00143-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 144 859 BGN 19.04.2019 16:45

  Проект.и изгражд.на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в жп у-ци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи…

  „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия “Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 127+805 и км.134+350 в междугарието Хан Аспарух-Нова Загора
  Обособена позиция 2: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 145+787 и на км. 151+770 в участъка Нова Загора-Кермен
  Обособена позиция 3: Проектиране и изграждане на един нов пътен надлез на км. 158+777 и един нов пешеходен надлез на…

  Референтен номер: 00233-2019-0034
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 314 751 BGN 26.03.2019 16:30

  Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара…

  „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва:- обособена позиция № 1 „Количествен PCR“,- обособена позиция № 2 „Вертикален ламинарен бокс за PCR“,- обособена позиция № 3 „Центрофуга с охлаждане“,- обособена позиция № 4 „Хоризонтална гел – електрофореза“,- обособена позиция № 5 „Настолен pH метър“
  - обособена позиция № 6 „Мултирежимен ELISA рийдер за плаки“
  - обособена позиция № 7 „Водна баня“
  - обособена позиция № 8 „Лабораторен ледогенератор“
  - обособена позиция № 9 „Химическа камина“
  - обособена позиция № 10 „Система за ултрачиста вода“
  -…

  Референтен номер: 00373-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 960 812 BGN 10.04.2019 17:00

  “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

  “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София" по 4 обособени позиции:позиция № 1 „Доставка на Месни продукти за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив"; позиция № 2 "Доставка на Плодове и зеленчуци за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив"; позиция № 3 "Доставка на Бакалия и консерви за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив";позиция № 4 "Доставка на Безалкохолни напитки и бира за ТУ -София - СОС гр. София и филиал Пловдив".

  Референтен номер: 00193-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 389 800 BGN 25.03.2019 16:30

  "Доставка на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк” – гр. Шумен, в…

  "Доставка на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк” – гр. Шумен, в девет обособени позиции за срок от дванадесет месеца 2019-2020“, както следва:
  1.първа позиция –Доставка на резервни части за ТРАКТОР ТК 80, Т 150 К С ДВИГАТЕЛ .ЯМЗ-240, ЯМЗ-236, Т-130, К 701“
  2.втора позиция - Доставка на резервни части за КЛАС МЕГА 360; КЛАС ЛЕКСИОН 550; КЛАС ЯГУАР 830; КЛАС ДОМИНАТОР; КЛАС РОЛАНД 250
  3.трета позиция – Доставка на резервни части за КЕЙС МХМ 175
  4. четвърта позиция – Доставка на резервни части за СЕЯЛКА ИРТЕМ; ДИСКОВА БРАНА БД 7ПЕРЛА,КОВ 4.2
  5. пета позиция –Доставка на…

  Референтен номер: 00518-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки