956 - 960 от 1138 поръчки

 • България 254 166 BGN 23.07.2018 16:30

  Топлоизолация на Морфоблок - Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

  Основните дейности в предмета на настоящата обществена поръчка са: къртене на каменна глиц облицовка – 640 м2; полагане на топлоизолация – 2751,60 м2; полагане на грунт и силикатна мазилка – 2831,60 м2; доставка и полагане на топлоизолационна система по таван – 165,00 м2; демонтаж и монтаж на водосточни тръби, водосточни казанчета, улук; монтаж и демонтаж на тръбно скеле и предпазни мрежи – 561,00м2 и др. съпътстващи СМР.

  Референтен номер: 00373-2018-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16.07.2018 16:30

  Доставка на логери

  Доставка на логери

  Референтен номер: 00435-2018-0057
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 197 736 BGN 17.07.2018 17:00

  Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна, Подетап 2 Б - Алейна мрежа - 2587 m?, алейно осветление, чешми, пейки,…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е "Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна, Подетап 2 Б - Алейна мрежа - 2587 m?, алейно осветление, чешми, пейки, кошчета за смет"
  Целта на настоящата обществена поръчка е изграждане на алейна мрежа (покритие от армиран бетон с площ 2587 кв.м. и пътен бордюр с размери 15/25/101 или 15/25/50 с дължина 1171 л.м.), алейно осветление, 5 чешми, 5 пейки (160/45см.) и 12 кошчета за отпадъци.
  Една от алеите, която ще се изгражада представлява централната надлъжна алея и се явява, като главна ос, която симетрично разделя имота на две части. По нея ще се изгради алейно осветелние…

  Референтен номер: 00060-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 лв. 16.07.2018 17:00

  „Доставка чрез покупка на течни горива – дизел, бензин А95Н и пропан-бутан за нуждите на Община Ковачевци и ОП «БКС…

  „Доставка чрез покупка на течни горива – дизел, бензин А95Н и пропан-бутан за нуждите на Община Ковачевци и ОП «БКС и общински имоти» ”Доставката на горива, чрез периодична покупка с карти за безналично разплащане, за служебните автомобили, собственост на Община Ковачевци ще става по списък, представен от възложителя при подписване на договор за изпълнение.Доставките ще се извършват на търговските обекти – бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / негов представител ще отива до там със съответния автомобил.

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 79 875 BGN 20.07.2018 17:30

  Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции

  „Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции”, както следва:
  1.1.Обособ. поз. № 1: - Мултифункционално устройство (скенер, копир, принтер и факс) със скорост на печат 20 страници в минута, съгл. техн. спец. ТСА76.2505.16;
  1.2.Обособ. поз. № 2: - Преносими компютри, съгл. техн. спец. ТСА76.2665.17;
  1.3.Обособ. поз. № 3: - Принтер лазерен, съгл. техн. спец. ТСС92.2583.16;
  1.4.Обособ. поз. № 4: - Преносим компютър, съгл. техн. спец. ТСА76.2332.16;
  1.5.Обособ. поз. № 5: - Сървър за приложения, съгласно техническите характеристики в техн. спец. ТСС93.2721.17;
  1.6.Обособ. поз. № 6: - Портативни скенери,съгл. техн. спец. ТСА76.2723.17;
  1.7.Обособ. поз. № 7: - E1/PCI-E модул за VОIP сървър,съгл. техническите характеристики в техн.…

  Референтен номер: 00164-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки