956 - 960 от 1042 поръчки

 • България 2 400 000 BGN 20.09.2019 17:30

  Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Национален дворец на културата –…

  Предметът на обществената поръчка е: Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Национален дворец на културата – Конгресен център София и избор на координатор на балансираща група. Обособена позиция № 2: Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Национален дворец на културата, клон Варна –…

  Референтен номер: 02715-2019-0003
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.09.2019 16:00

  Доставка на спирално-конусни предавки за ТМО и ГТЛ

  Доставка чрез покупка на спирално-конусни предавки за ТМО и ГТЛ по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1: Доставка на спирално-конусни предавки за багери;
  Обособена позиция № 2: Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 1800;
  Обособена позиция № 3: Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 2250 – полска система.
  Изпълнението на поръчката е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации и документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0066
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.09.2019 16:30

  Доставка на бандажи за трамвайни мотриси

  Доставка на бандажи за трамвайни мотриси, разделени на 7 обособени позиции, което е продиктувано от вида на частите, начина им на използване /използват се в различни видове превозни средства/.

  Референтен номер: 203-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.09.2019 16:30

  “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

  Обществената поръчка е с предмет извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на Столичен електротранспорт ЕАД.

  Референтен номер: 00203-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 6 000 BGN 24.09.2019 17:15

  Дизайн, изработване и доставка на печатни материали във връзка с изпълнение на проект: „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Пловдив през…

  Изпълнение на дейности по дизайн, изработване и доставка на печатни материали в съответствие с техническите спецификации, както следва:
  1. Информационни брошури - 3000 бр.
  2. Флаер - 2000 бр.
  3. Джобен календар - 500 бр.
  4. Рекламни папки - 200 бр.
  5. Блокнот - 1000 бр.
  6. Бележник - 200 бр.
  7. Работен календар 3 тела - 300 бр.
  8. Настолен работен календар - 200 бр.
  9. Хартиени торбички - 200 бр.

  Референтен номер: 00267-2019-0071
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки