961 - 965 от 1042 поръчки

 • гр. Пловдив 71 667 BGN 24.09.2019 17:15

  Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обект: „Изграждане на нова детска градина в кв.42…

  Предметът на поръчката включва услуги, свързани с упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на изпълнение на строителни и монтажни работи при изграждане на нова детска градина, находяща се в северозападната част на ПИ с ИД 56784.530.1607, отреден за УПИ IV-530.1607 образование-училище и детска градина, кв. 42, по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив.

  Референтен номер: 00267-2019-0072
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 58 000 BGN 25.09.2019 17:30

  ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
  Обособена позиция № 1: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23101, №23104, №23107, №23110, №23113, №23116; Своге-Лесков дол, Своге-Огоя-Ябланица
  Обособена позиция № 2: Обществен превоз по маршрутно разписание по линии от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва: София-Своге №23103, №23106, №23109, №23112, №23115; Осеновлаг-Елисейна, Осеновлаг-Елисейна-Своге, г.Бов-Бов

  Референтен номер: 00227-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 758 258 BGN 25.09.2019 17:00

  Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец

  Обхват на поръчката:
  В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват дейностите за реконструкция и благоустрояване на улици, съоръжения и принадлежности към тях, в 3 населени места от територията на община Костенец. В проекта са включени улици „Родопи“ и „Кокиче“ в гр. Костенец, както и мост на ул. „Здравец“ в гр. Костенец, улици „Иван Вазов“, „Мусала“ и „Хан Аспарух“ в с. Костенец и ул. „Ружа“ в гр. Момин проход, ул. „Родопи“, гр. Костенец – реконструкция и благоустрояване на тротоар и платно.

  Референтен номер: 00484-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.09.2019 16:00

  „Доставка на багерни гумено-транспортни ленти със стоманен корд"–

  Доставка чрез покупка на багерни гумено транспортни ленти със стоманен корд. Видовете ленти, включени в поръчката са следните:
  - ГТЛ В 2400 St3150, 14/8 със защитен полиамиден брекер - 698 м и комплект стиковъчни материали - 7 броя;
  - ГТЛ В 2400 St2000, 12/8 - 212 м и комплект стиковъчни материали - 2 броя;
  - ГТЛ В 2250 St2000, 12/8 - 455 м и комплект стиковъчни материали - 2 броя.
  Лентата се доставя на рула с цилиндрична форма, с дължина, посочена в техническата спецификация.
  Лентите трябва да са с технически характеристики, съответстващи на посочените от Възложителя в Техническата спецификация на поръчката.Доставките ще се извършват при…

  Референтен номер: 00265-2019-0067
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13 000 BGN 25.09.2019 17:30

  „Доставка и инсталиране на софтуерни лицензи за VMware vSphere Essentials Plus Kit 6 Processor 3yr за нуждите на Главна дирекция…

  ГД ГРАО поддържа 4 нац. ел.регистъра:Нац. рег-р на населението- Нац.база данни "Население"; Нац.ел. рег-р на актове за гражд. съст; Рег-р на единните гражд. номера (ел); Нац. класификатор на постоянните и настоящите адреси (ел.). В инф. инфраструктура на ГД ГРАО функционират сървъри, обезпеч. работата на RegiX, DNS, Web, Mail услуги и др. Всички тези сървъри са организирани във виртуална среда върху 3 идентични хардуерни сървъра с помощта на специф. системен софтуер за виртуализация, за който е необходимо да бъдат осигурени лицензи.

  Референтен номер: 00028-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки