976 - 980 от 999 поръчки

 • България 499 995 BGN 29.08.2019 16:45

  „Доставка на токоизправители и акумулаторни батерии (ТИ и АБ)” по три обособени позиции

  Доставка на токоизправители и акумулаторни батерии:
  Обособена позиция 1: „Доставка на стационарни оловни клапанно-регулирани акумулаторни батерии (VRLA)”;
  Обособена позиция 2: „Доставка на стационарни оловни акумулаторни батерии - отворен тип (OPzS)?;
  Обособена позиция 3: „Доставка на импулсни токоизправители”

  Референтен номер: 00233-2019-0060
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 393 539 BGN 23.08.2019 17:00

  Доставка на оборудване по проект: "Изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78, остров…

  Доставка, монтаж, тестване и гаранционна поддръжка на оборудване за млекопреработващо предприятие с капацитет до 550 тона сурово краве мляко годишно, което е съобразено с дневния добив на мляко в животновъдния комплекс, собственост на Възложителя. След реализацията на проекта, в предприятието за преработка на сурово краве мляко годишно ще се произвежда:
  - кисело мляко - до 100.00 тона;
  - бяло саламурено серене - до 112.5 тона;
  - извара - в зависимост от количеството преработено мляко за сирене;

  Референтен номер: 00537-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 187 240 BGN 26.08.2019 17:30

  „Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение за разширяване на националната компонента на EUROSUR“

  Обществената поръчка е за проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение в административната сграда на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) и прилежащ ограден район с административни сгради и гаражни клетки и в помещенията на Регионалните координационни центрове (РКЦ) в Регионална дирекция гранична полиция (РДГП) - Драгоман, Русе, Бургас, Елхово, Кюстендил, Аерогари и Локалните координационни центрове (ЛКЦ) в Граничен полицейски участък (ГПУ) - Брегово и Свиленград за нуждите на националната компонента на EUROSUR.
  В обхвата на поръчката е включено изпълнение на дейности доставка на оборудване, проектиране, изграждане и тестване на системите за видеонаблюдение, практическо представяне на системите и гаранционна поддръжка.

  Референтен номер: 02849-2019-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 270 048 BGN 23.08.2019 17:00

  Доставка и пускане в експлоатация на машини и оборудване за нуждите на ИР, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023 ЦК "Интелигентни мехатронни,…

  Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на доставка и пускане в експлоатация на машини и оборудване за нуждите на Институт по роботика – БАН, съгласно изготвена техническа спецификация: Хуманоидни роботи, роботизирана мини ръка, настолен мини робот, мобилни роботи, безмоторен летящ апарат, 3D принтери, 3D скенер, очила за добавена реалност.

  Референтен номер: 2314-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 39 481 BGN 23.08.2019 17:00

  Доставка и пускане в експлоатация на лабораторна и измервателна апаратура по договор BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи с-ми…

  Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на доставка и пускане в експлоатация на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Институт по роботика – БАН, съгласно техническа спецификация, сензорно устройство за контакт с мозъчната дейност, Конзола, мобилна платформа за проследяване на очите, Мозъчно - компютърен интерфейс, Микропроцесорна платформа с аксесоари (комплект), ARM съвместими вградени компютри и части за тях, Сензори, комплект.

  Референтен номер: 2314-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки