981 - 985 от 1165 поръчки

 • България 112 000 BGN 17.07.2019 16:00

  „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка – обекти на социални дейности и детски градини на територията на…

  Предмет на настоящата поръчка е осигуряване на хранителни продукти за обекти на социални дейности и детските градини на територията на община Чупрене

  Референтен номер: 01564-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 121 142 BGN 22.07.2019 16:30

  Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна…

  Проектът предвижда реконструкция на част от улична водопроводна мрежа на с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Репляна, с. Средогрив, общ. Чупрене, обл. Видин, с обща дължина 19,9 км., което представлява около 77% от вътрешната водопроводна мрежа на четирите села. При изпълнение на проекта ще бъде извършена подмяна на съществуващите азбестоциментови водопроводи с полиетиленови тръби с висока плътност, подмяна на съществуващите сградни отклонения, подмяна на всички съществуващи спирателни кранове и монтаж на нови спирателни кранове и надземни пожарни хидранти, възстановяване на нарушените улични и тротоарни настилки.

  Референтен номер: 01564-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 000 BGN 19.07.2019 17:00

  „ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий…

  Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- „ Упражняване на строителен надзор при изпълн и включва следните основни дейности : • Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;
  • Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;
  • Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от…

  Референтен номер: 00965-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 640 BGN 18.07.2019 16:30

  “Агротехнически услуги-дискуване, косене и др. за нуждите на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на…

  Извършване на агротехнически услуги, свързани с почвообработване и засяване на дивечови ниви, собственост на стопанството, както следва:
  Косене с прогнозна площ 33 дка;
  Двукратно дискуване с прогнозна площ 33 дка;
  Сеитба с прогнозна площ 33 дка;
  Заграпване с прогнозна площ с 33 дка;
  Торене с прогнозно количество 33 дка;

  Референтен номер: 02711-2019-0117
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 600 BGN 19.07.2019 17:00

  „ Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Изграждане на Гурме ресторант към Общински комплекс за отдих…

  Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект- „ Упражняване на строителен надзор при изпълн и включва следните основни дейности : • Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;
  • Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;
  • Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от…

  Референтен номер: 00965-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки