891 - 892 от 892 поръчки

 • България 417 000 BGN 25.11.2019 17:30

  Доставка на електрическа енергия на ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКСИ…

  Доставка на електрическа енергия на ниско и средно напрежение, избор на координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и с Оператора на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за обекти, предоставени в управление на Държавната комисия по сигурността на информацията в София на ул. “Козлодуй” № 4 и ул. “Париж” №11А, Враца, Монтана, Варна и Шумен.

  Референтен номер: 578-2019-0008
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.11.2019 17:00

  Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за обекти на територията на МЕР Стара Загора

  Обществената поръчка включва абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и извършване на охрани с технически средства и реакция с жива сила на подстанция „Чудомир“, подстанция „Дъбово“, подстанция „Сахране“, подстанция „Бинкос“, подстанция „Речица“ и подстанция „ТЕЦ Сливен“ в МЕР Стара Загора

  Референтен номер: 01379-2019-0170
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки