986 - 990 от 1164 поръчки

 • гр. Ямбол 400 000 BGN 31.07.2019 17:30

  „Извършване на ремонт и преустройство на съществуваща сграда с административен адрес ул. „Каранова“ №2, гр. Ямбол”

  Строителството предмет на настоящата обществена поръчка е част от проект, който има за цел да се осъществи ремонт и преустройство на съществуваща сграда с административен адрес ул. „Каранова“ №2, гр. Ямбол, запазвайки функцията на административна сграда и обосбяването на офиси, където ще работят служителите на КПКОНПИ- гр. Ямбол.

  Референтен номер: 05659-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.07.2019 23:59

  Извършване на изкопни, насипни и бетонни работи при поддръжка и ремонт на подземни тръбопроводи и съоръжения

  На територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I е изградена мрежа от подземни тръбопроводи и шахти за: питейна вода, сервизна вода, пожарна вода, процесна (технологична вода) вода, деминерализирана вода, циркулационни води (отопление и охлаждане) към ОВиК система, технологичен въздух, дъждовна и битово-фекална канализации. Обхватът на дейностите включва разрушителни, изкопни, насипни, армировъчни и бетонни работи при поддръжка и ремонт на подземни тръбопроводи и съоръжения. Поръчката ще бъде възложена за срок от три години и ще се изпълнява на части. Точният обхват на дейностите и съответните количества ще се определят с изпратена от Възложителя заявка, съгласно конкретните нужди.

  Референтен номер: 05242-2019-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 182 610 BGN 30.07.2019 17:00

  „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра ...-виж. VI.3

  Единично легло стандартно с ракла - 90/200 – 68 бр.,Матрак за единично легло-90/200 – 68бр.,Нощно шкафче–60бр.,Гардероб 150/211/61 см–60бр.,Гардероб 225/211/61см–8 бр., Щори за спалните помещения тип римски – 120 бр., Кошче за отпадъци за баня метален капак, вместимост 3 литра, диаметър 17 см, височина 24 см–60бр.,Кошче за отпадъци с педал 5л–60бр.,Работно бюро-140 x 60 x 74cm–8бр.,Офис стол-8 бр.,Диван –20бр.,Фотьойл–16бр.,Кушетка–4бр.,Маса–12бр.,Шкаф за телевизор–8бр.,Маса за 4 човека–8бр.,Маса за 8 човека–4бр.,Кухненски столове–64бр.,Разливно по архитектурен проект–4 бр.,Кухненски шкаф по архитектурен проект–4 бр.,Кухненска мивка–4бр., Шкафове над кухненски плот по арх. проект–4 бр.,Телевизор–8 бр.,Хладилник–4бр., Съдомиялна машина–4бр.,Елекрическа фурна–4бр.,Плот за вграждане–4бр.,Аспиратор –4бр.,Перална машина–8бр.,Сушилня–8бр,Настолен компютър–8 бр.

  Референтен номер: 00579-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 22.07.2019 14:00

  „Периодична доставка, чрез закупуване на храна за ловни кучета за нуждите на ТП „ДЛС Тракия”, за срок от 12 месеца,…

  „Периодична доставка, чрез закупуване на храна за ловни кучета за нуждите на ТП „ДЛС Тракия”, за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималния финансов ресурс.

  Референтен номер: 02718-2019-0092
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 25.07.2019 17:30

  Ремонт и поддръжка на автомобилни техника на РДГП – Бургас във външни сервизи

  „Ремонт и поддръжка на автомобилна техника на РДГП - Бургас във външни сервизи”, с основни местонахождения на автомобилите: гр. Бургас: (РДГП – Бургас)
  гр. Бургас: (ГПУ – Бургас)
  гр. Бургас: (ГПУ – Аерогара Бургас)
  гр. Варна: (ГПУ – Варна)
  гр. Варна: (ГПУ – Аерогара Варна)
  гр. Царево: (ГПУ – Царево)
  гр. Каварна: (ГПУ – Каварна)
  Количество на обществената поръчка: Марките, моделите и количеството на автомобилите, които ще се поддържат и ремонтират са посочени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 02849-2019-0024
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки