991 - 995 от 1222 поръчки

 • България 29.10.2019 16:00

  Доставка на 950 тона течна натриева основа, техническа

  Доставка на 950 тона течна натриева основа, техническа, съгласно спецификация от документацията по поръчката.

  Референтен номер: 00246-2019-0109
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.10.2019 17:00

  Приемане на отпадъци с кодове 17 05 04, 19 08 05 и 19 12 09, получени от дейността на «Водоснабдяване…

  Цитираните кодове, предмет на поръчката, са определени съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, които са предназначени за обработване на земната повърхност, водещо до подобрения на земеделието или околната среда – код R 10.

  Референтен номер: 00606-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 66 667 BGN 25.10.2019 17:00

  Закупуване на сървъри и софтуерни продукти за осигуряване на информационна сигурност и защита на системи и регистри в НЦОЗА“, по…

  (1). Доставка и внедряване на софтуерен продукт за автоматично тестване и управление на уязвимости в информационната сигурност в крайни точки в локалната компютърна мрежа - за 5 сървъра и 100 клиента; (2). Доставка и внедряване на интегрирано софтуерно решение за отдалечен достъп по защитени информационни канали, чрез надграждане на наличното технологично решение за защита на локалната компютърна мрежа (3). Доставка и внедряване на софтуер за автоматичен бекъп/архивиране на системите и базите данни, разположени на виртуални и физически сървъри в компютърната мрежа на НЦОЗА (4). Доставка и внедряване на софтуер за виртуално управление на специализирано съдържание чрез защита на имейл-трафика и…

  Референтен номер: 2732-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.10.2019 16:00

  „Доставка на технически електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за контрол на прахов и мазутен факел и резервни части КИП“

  Доставка на технически електроконтактни манометри, трансмитери за налягане, датчици за контрол на прахов и мазутен факел и резервни части КИП по следните обособени позиции:
  - Първа обособена позиция – „Доставка на технически, електрокантактни манометри, трансмитери за налягане“;
  - Втора обособена позиция – „Доставка на датчици за контрол на прахов и мазутен факел“;
  - Трета обособена позиция – „Доставка на резервни части за КИП“;
  Наименованието и техническите параметри на изделията са дадени в спецификация към документацията за участие.

  Референтен номер: 00246-2019-0110
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.10.2019 16:00

  Ремонт на кран козлови едногредов Q=5t; Lk=6+2x1m; H=24m

  Ремонт на кран козлови едногредов Q=5t; Lk=6+2x1m; H=24m, съгласно обем ремонтни дейности и технически условия.

  Референтен номер: 00246-2019-0111
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки