6 - 10 от 1138 поръчки

 • гр. Пловдив 06.08.2018 17:30

  “Доставка на хидравлично и пневматично оборудване и аксесоари за рехабилитация ПАВЕЦ/ВЕЦ „Чаира – Белмекен – Сестримо - Момина клисура“ в…

  “Доставка на хидравлично и пневматично оборудване и аксесоари за рехабилитация ПАВЕЦ/ВЕЦ „Чаира – Белмекен – Сестримо - Момина клисура“ в обособени позиции”

  Референтен номер: 00026-2018-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 07.08.2018 17:30

  "Доставка на уреди за измерване на електрически величини в обособени позиции“

  "Доставка на уреди за измерване на електрически величини в обособени позиции“

  Референтен номер: 00026-2018-0041
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 92 803 BGN 06.08.2018 17:30

  Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостната система „Калето“ и еврейската синагога в гр. Видин…

  В предмета на ОП са вкл.:Дейност 1:Извършване на 3Д компютърно моделиране и 3Д компютърна виртуална възстановка на крепостна система Калето-всички порти,крепостта Баба Вида,останките от крепостната стена,крепостния ров в гр.Видин и еврейската синагога в гр.Видин и съпътстващи дейности,вкл. две поддейности,посочени в поле II.2;Дейност 2:Изготвяне на аудио записи за обекти:крепостна система Калето вкл. всички порти,крепостна стена и крепостния ров в гр.Видин;средновековна крепост Баба Вида;музей Кръстата Казарма;исторически музей Конака;драматичен театър Вида;художествена галерия Никола Петров;катедрален храм Св.Димитър;църква СвНиколай Мирликийски Чудотворец;митрополитски комплекс;църква Св.Панталеймон;мавзолей на Екзарх Антим I;църква Св.Петка;еврейска синагога;джамия и библиотека на Осман Пазвантоглу;турска поща в крайдун. парк;археологически музейЕпиграфски център,с турист. инф-я на български,английски,сръбски,румънски и…

  Референтен номер: 05024-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Гоце Делчев 1 421 760 BGN 13.08.2018 17:00

  Смяна на водопроводната мрежа по улици в югозападната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.…

  Обществената поръчка “Смяна на водопроводната мрежа по улици в югозападната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев- I етап”, включва подмяна на водопроводна мрежа с обща дължина 2 516,49 л.м. и средна проектна дълбочина 1.70 м.
  За обекта има издадено Разрешение за строеж №54/08.05.2018, допълнено със Заповед №15/22.06.2018, с което е определено, че обектът е Четвърта група, Трета категория съгласно чл.137, т.3, буква „б“ от ЗУТ

  Референтен номер: 00098-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Дупница 40 000 BGN 08.08.2018 17:30

  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-1.029-0003 “Подобряване на образователната инфраструктура в гр.…

  „Дост.и м-ж на об. и обз. във вр.с изп. на п/т BG16RFOP001-1.029-0003“Подобр. на обр. Инфр. в гр. Дупница”, фин.по ОПРР2014-2020 по ОП”1)Дост.(Д) на сп. об.: шведска стена- 6.;к-т м-жа със с-и за за в/бол -1;баскетб. кош – моб-2; 2)Д.на об., вкл.кухн.: Хл-к-1; печка-1;пералня със суш.-2;маса за гладене-2;парна ютия-2.;Прахосму.-1;ОП3–Д. на обз.: дет. Крев.(к-та) за спане -88;м-к за к-та -88;гард. за др. (ГД)-88;ГД-24;пейки(П)-4;П-2;мас.за храна и заним,-16;дет. с-та-88.;секц. Шк.за дидакт. игри и и-ки-4;с-та за муз.с-н-22;П без обл. -2;шк. за сп.и пр.-1.;легло за лек. Каб.-1;мед. Шк.-1;бюро-1;раб. С-л-1;шк. с термоплот(ТП), вгр. с дву-на мивка и шк.-5;шк. с ТП за кухн.посуда-5;шк. за пер. преп. закл.– мет.-1.;шк.за…

  Референтен номер: 418-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки