6 - 10 от 617 поръчки

 • България 65 000 лв. 27.01.2020 16:10

  Преустройство на съществуваща асансьорна уредба.

  Преустройство на съществуваща асансьорна уредба.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 70 000 лв. 03.02.2020 15:00

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 39 216 лв. 22.01.2020 17:30

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за доставка на термохартия за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“.…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за доставка на термохартия за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител, който да извърши дейностите по доставка на термохартия за нуждите на НТУ Поръчката включва периодична доставка на термохартия. При изпълнение на поръчката, участниците, съответно избрания изпълнител, следва да спазва спецификациите за термохартия: Избраният изпълнител следва да достави: - термохартия за терминали за самообслужване за продажба на електронни винетки и маршрутни карти; Термо хартиена ролка 79мм/ 80м – 15 000 бр.Тип: термоШирина : 79ммДължина: 80м. - термохартия…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 120 244 лв. 28.01.2020 16:00

  Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива на основна сграда и вътрешен ремонт на физкултурен салон на Професионална…

  Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива на основна сграда и вътрешен ремонт на физкултурен салон на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен.Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 36 483 лв. 28.01.2020 17:30

  „Доставка на различни видове полиетиленови пликове, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1…

  „Доставка на различни видове полиетиленови пликове, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на Община Шумен“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки