6 - 10 от 971 поръчки

 • България 13.12.2018 17:00

  "Доставка на цифрови релейни защити и автоматики за Ср.Н".

  Поръчката е за доставка чрез покупка на цифрови релейни защити и автоматики за Ср.Н, включваща приемни изпитания и обучение, включваща цифрова релейна защита за трансформаторен въвод Ср.Н, заден (вграден) монтаж и преден (wall) монтаж,цифрова релейна защита за Извод Ср.Н, заден (вграден) монтаж и преден (wall) монтаж,цифрова релейна защита за Секционен прекъсвач (СП) /Шиносъединителен прекъсвач (ШСП) Ср.Н, заден (вграден) монтаж и преден (wall) монтаж, цифрова релейна защита за резервна земна защита (РЗЗ) към активно съпротивление на силов трансформатор 110/Ср.Н, заден (вграден) монтаж и преден (wall) монтаж, автоматика (ЦРЗ) за включване на активно съпротивление при комбинирано заземяване неутралата Ср.Н на силови трансформатори…

  Референтен номер: 01379-2018-0198
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 200 000 BGN 11.12.2018 17:30

  Разширявaне на оперативния капацитет при запазване на съществуващата инфраструктура и направените инвестиции на системите за сепариране на рециклируеми материали от…

  Предметът на настоящата поръчка е разширявaне на оперативния капацитет при запазване на съществуващата инфраструктура и направените инвестиции на системите за сепариране на рециклируеми материали от смесения битов отпадък, третиран в Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво, Столична община - с. Яна, м. Садината.

  Референтен номер: 00087-2018-0142
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 3 000 BGN 11.12.2018 16:45

  Годишна техническа поддръжка на Oracle Standart EDition One ASFU PL

  Техническа поддръжка на Oracle Standart EDition One ASFU PL, Включва дейности по абонаментно поддържане с цел поддържането му в работно състояние:
  1. Преинсталация и настройка на софтуера;
  2. Ежемесечна профилактика и диагностика на функционалността на софтуера;
  3. Анализ на Sistem Log и Operation Log и отстраняване на грешки;
  4. Инсталиране на нови версии на софтуера;
  5. Системна помощ за работоспособността на системата;
  6. Да се представи процедура за ескалация на проблеми / SlA –Service Level Agreement/ - заявка по телефон, факс или e-mail;

  Референтен номер: 00062-2018-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 875 000 BGN 11.12.2018 17:30

  „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ - ЕТАП…

  Извършване на СМР, съгласно Технически проект, за „Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ - ЕТАП 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“
  Строежът е ПЪРВА КАТЕГОРИЯ съгласно чл.2, ал.7 на Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи към Закона за устройство на територията.
  Строително – монтажните работи са свързани с възстановяване и надграждане на лявата дига на корекцията на река Лесновска, в участък от края на новоизградената лява дига при с.Долни Богров в посока срещу течението, до ж.п. моста преди с.Равно поле.…

  Референтен номер: 00087-2018-0143
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 18.12.2018 16:30

  “Доставка на кабели (по видове), контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

  Доставка на кабели (по видове), контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на "Столичен електротранспорт"ЕАД, разделени на четири обособени позиции.

  Референтен номер: 00203-2018-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки