6 - 10 от 1042 поръчки

 • гр. Варна 69 500 лв. 20.09.2019 17:00

  Доставка на дърва за огрев за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

  Доставка на дърва за огрев за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 30 000 лв. 27.09.2019 17:00

  Подробното описание на предмета на поръчката е представено в Техническата спецификация и проект на Договор.Изпълнителят доставя резервните части след получаване...

  Подробното описание на предмета на поръчката е представено в Техническата спецификация и проект на Договор.Изпълнителят доставя резервните части след получаване в писмен вид на заявки, изготвени от Възложителя. Възложителя има възможност да поръчва и допълнителни части и консумативи не упоменати в Техническата спецификация, в рамките на максималния финансов ресурс посочен в договора. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.Срокът за изпълнение на всяка доставка:- до 24 (двадесет и четири) часа за части, които са налични на склад.- до 5 (пет) работни дни за части, които не са…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 60 000 лв. 20.09.2019 17:30

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва: 1. Методическа помощ в процеса на поддръжка на Системата за управление на качеството и…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва: 1. Методическа помощ в процеса на поддръжка на Системата за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС) – свързана с извършване на консултации на екипа на Възложителя, съдействие за подготовка и структуриране на документите и внасяне на промени в документация при необходимост.2. Извършване веднъж годишно на комбиниран вътрешен одит по стандартите за управление на качеството и за информационната сигурност ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 едновремено на Централно управление и Областни структури на ДФ „Земеделие” в страната. За 3-годишния цикъл одитите са, както следва: - за първата година: 1 /един/ за София и 9 /девет/…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Смядово 34 000 лв. 27.09.2019 17:00

  „Доставка инсталация и въвеждане в експлоатация на система за предоставяне на Wi-Fi зона на територията на Община Смядово“

  „Доставка инсталация и въвеждане в експлоатация на система за предоставяне на Wi-Fi зона на територията на Община Смядово“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раднево 141 906 лв. 09.10.2019 16:00

  „Ремонт на подкранов път и два броя електрически двугредов мостов кран в звено „Ел.локомотивно депо – Рудник север“

  „Ремонт на подкранов път и два броя електрически двугредов мостов кран в звено „Ел.локомотивно депо – Рудник север“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки