6 - 10 от 735 поръчки

 • България 200 000 BGN 25.06.2019 16:00

  Доставка на инфузионни помпи за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” ЕАД

  Доставка на инфузионни помпи за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов” ЕАД

  Референтен номер: 00693-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 43 750 BGN 24.06.2019 17:00

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Бургас и прилежащи площи

  Извършване на ежедневно, периодично, основно и нерегламентирано (ремонтни дейности, инцидентно замърсяване и др.) почистване на помещения на ТП на НОИ в административната сграда и прилежащите й площи, в архивохранилище на територията на гр. Бургас и във филиалите и офисите в градовете Айтос, Карнобат, Поморие, Царево, Сунгурларе, Несебър, Созопол и Средец и с. Руен с обща площ - 4 884.22 м2. Изпълнителят ще извършва услугата със собствени персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията и изискванията, посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.

  Референтен номер: 00145-2019-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 45 000 BGN 24.06.2019 16:30

  "Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен"

  Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Плевен, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.

  Референтен номер: 02709-2019-0065
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 447 260 BGN 26.06.2019 17:30

  Ремонт на улици на територията на община Благоевград

  Предмет на поръчката е: Ремонт на улици на територията на община Благоевград.

  Референтен номер: 00109-2019-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 16:30

  "Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси"

  Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси;
  -Обучение на работниците и служителите на Възложителя-Приложение №4; Диагностично оборудване и специализирани инструменти необходими за поддръжка на тролейбусите-Приложение №7.

  Референтен номер: 00203-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки