6 - 10 от 975 поръчки

 • гр. Бургас 70 000 лв. 30.11.2017 17:00

  Доставка на полярографска/волтамперометрична система за анализ на тежки метали за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, с характеристики и изисквания…

  Доставка на полярографска/волтамперометрична система за анализ на тежки метали за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, с характеристики и изисквания за изпълнение, подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 43 071 лв. 27.11.2017 17:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обект присъединен на ниско напрежение…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обект присъединен на ниско напрежение с адрес гр.София, бул. Монтевидео №21

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Трявна 45 300 лв. 30.11.2017 17:00

  Доставка на хранителни продукти в пет обособени позиции за нуждите на ДГ "Калина" гр. Трявна за периода 01.01.2018- 31.12.2018 г

  Доставка на хранителни продукти в пет обособени позиции за нуждите на ДГ "Калина" гр. Трявна за периода 01.01.2018- 31.12.2018 г

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Силистра 2 500 лв. 28.11.2017 17:00

  Изработка на проект за водопроводна връзка до напоителна система на пл. Албена от сондажен кладенец в Дунавски парк

  Изработка на проект за водопроводна връзка до напоителна система на пл. Албена от сондажен кладенец в Дунавски парк

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 40 500 лв. 28.11.2017 16:30

  За нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна е необходимо закупуването на модулна електрическа машина с комбинирано захранване…

  За нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна е необходимо закупуването на модулна електрическа машина с комбинирано захранване за пробиване и рязане на кости.Предметът на поръчката включва:1. Доставка на нова модулна електрическа машина с комбинирано захранване за пробиване и рязане на кости („Изделие/то”);2. Монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Изделието;3. Гаранционно поддържане на Изделието за срока на договора.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки