6 - 10 от 1201 поръчки

 • гр. Ловеч 2 000 лв. 21.04.2020 17:00

  Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки с финансов ресурс за срока на договора до 2000,00 лв. без ДДС…

  Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки с финансов ресурс за срока на договора до 2000,00 лв. без ДДС / две хиляди лева /, по приложената към документацията техническа спецификация. Количеството на всяка отделна доставка се извършва единствено и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул) при възникнала необходимост от тях, съгласно посочените условия и до определения максимален финансов ресурс, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Срок на договора при изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата посочена в договора.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Силистра 269 000 лв. 22.04.2020 17:00

  “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ…

  “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции:Обособена позиция №1: „Подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа чрез безизкопна технология“Обособена позиция №2: „Полагане на водопроводи по нови трасета чрез безизкопна технология“Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 269 000 (двеста шестдесет и девет хиляди) лв. без ДДС.За обособена позиция №1: прогнозната стойност на обособената позиция е 239 000 (двеста тридесет и девет хиляди) лв. без ДДС.За обособена позиция №2: прогнозната стойност на обособената позиция е 30 000 (тридесет хиляди) лв.…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 69 900 лв. 23.04.2020 17:00

  "Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за управление на информация, свързана с движение на делата на "Водоснабдяване и…

  "Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за управление на информация, свързана с движение на делата на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 51 000 лв. 14.04.2020 17:30

  „Извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри” и портал за електронни административни услуги на КРС”

  „Извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри” и портал за електронни административни услуги на КРС”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 29 583 лв. 24.04.2020 17:00

  Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка чрез закупуване на 1 брой високопроходим автомобил 4х4 за нуждите на Община „Тунджа“.…

  Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка чрез закупуване на 1 брой високопроходим автомобил 4х4 за нуждите на Община „Тунджа“. Автомобилът, предмет на доставка следва да е пътнически автомобил с 4+1 места. Автомобилът следва да е с технически параметри минимум посочените в техническите спецификации.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки