996 - 1000 от 1222 поръчки

 • България 72 000 BGN 24.10.2019 17:00

  „Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България“ и ул. „Стоян Терзиев“

  Изпълнение на СМР на Подобект 1.1: бул. „България“, с приблизителен обхват от О.Т. 244 до О.Т. 247 - тротоар едностранно;Подобект 1.2: бул. „България“, с приблизителен обхват от О.Т. 249 до О.Т. 250 - тротоар едностранно;Подобект 2.1: ул.„Стоян Терзиев“, с приблизителен обхват от О.Т. 261 до О.Т. 262 - тротоар едностранно;Подобект 2.2: ул. „Стоян Терзиев“, с приблизителен обхват от О.Т. 263 до О.Т. 269 - тротоар едностранно.В проекта е представено решение за основен ремонт на съществуващите тротоари в лошо състояние. Следва да се премахнат бордюри, като преди това да направи надлъжна фуга в асф. настилка посредством фугорез. Следва съществуващите тротоарите да…

  Референтен номер: 00621-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.10.2019 16:00

  Доставка на ръкавици

  Доставка чрез покупка на работни ръкавици. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на ръкавици (пет пръста) от цепена телешка кожа и плат; Обособена позиция № 2: Доставка на ръкавици (пет пръста) за работа в агресивни среди (масла/греси); Обособена позиция № 3: Доставка на ръкавици (пет пръста), изработени от нитрилен каучук (еднократна употреба). Подробно описание съгласно технически спецификации и условия за изпълнение в документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0114
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.10.2019 16:00

  Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване

  Доставка чрез покупка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване по следните обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: Доставка на продукти за пожарогасене;
  Обособена позиция № 2: Доставка на пожарно оборудване.
  Подробно описание съгласно технически спецификации.

  Референтен номер: 00265-2019-0115
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.10.2019 16:00

  Доставка на автоматизирани, високоточни тотални станции

  Доставка чрез покупка на 3 броя автоматизирани тотални станции за извършване на прецизни геодезичекси измервания в комплект с прилежащите им аксесоари и полеви контролери със специализиран софтуер за управление (по един брой за трите поделения в комплекса : р-к „Трояново-1“, р-к „Трояново-север“ и р-к „Трояново-3“). Предметът на поръчката включва и курс за обучение на 10 специалисти от „Мини Марица-изток” ЕАД в продължение на 3 дни след доставката. Срок на изпълнение: до 60 календарни дни от датата на подписване на договора. Доставката ще е еднократна.

  Референтен номер: 00265-2019-0116
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Медникарово 04.11.2019 16:00

  Доставка на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за у-к „РТНК-5“ в рудник „Трояново-3“, село Медникарово

  Изработка, доставка и монтаж на мобилна сграда с битови и санитарни помещения за участък "РТНК-5" в рудник "Трояново-3", с. Медникарово. Мобилната сграда е контейнерна конфигурация с битови и санитарни помещения /по схема/ и двускатен покрив над конфигурацията с носеща конструкция от метални ферми и покритие от трислоен панел с пълнеж от минерална вата /съгласно проект на изпълнителя на контейнерите/.
  Начин на изпълнение – еднократна доставка

  Референтен номер: 00265-2019-0117
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки