401 - 405 от 405 поръчки

 • България 5 000 BGN 03.08.2020 17:00

  Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж…

  1. Основни дейности при изпълнението на поръчката
  1.1. Профилактика:
  - Обща механична проверка на вентилационната част и отвеждането на конденза;
  - Проверка на компресорно-хладилния кръг и дозареждане с хладилен агент /при необходимост/;
  - Проверка на електрозахранването;
  - Проверка на плътност;
  - Проверка на електронното управление;
  - Проверка и настройка на параметрите;
  - Проверка на въздушните кондензатори и тяхното почистване;
  - Почистване на въздушните филтри.

  Референтен номер: 00207-2020-0023
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 889 595 BGN 27.07.2020 16:30

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на столовете на ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна…

  Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на столовете на ЦСПП – гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при АМВР по предварителна заявка, по следните обособени позиции:
  1. Обособена позиция № 1 „Хляб, тестени и пресни сладкарски изделия“;
  2. Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти“;
  3. Обособена позиция № 3 „Месо и месни продукти“;
  4. Обособена позиция № 4 „Плодове в пресен и консервиран вид“;
  5. Обособена позиция № 5 „Зеленчуци в пресен и консервиран вид“;
  6. Обособена позиция № 6 „Олио, оцет, варива, подправки и други хранителни продукти, невключени в обособени позиции“;

  Референтен номер: 00563-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 36 000 лв. 30.07.2020 14:00

  „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“Подлежащото на доставка дизелово…

  „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол.При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол и доставеното количество гориво за бъде придружено със съответните документи, съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не…

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 31.07.2020 17:00

  „Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за…

  Техническо обслужване - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя. Следва да обхваща в пълен обем и периодичност изискванията на производителя и стандартите за съответната марка автомобилна техника. Техническото обслужване следва да включва смяна на филтри и масла, и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране.
  1.Смяна на филтри – изисквания:
  ? смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър и масло, като типовете филтри и масло, както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя в сервизната книжка на съответната марка…

  Референтен номер: 00207-2020-0018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.09.2020 17:00

  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

  Референтен номер: 00038-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки