1041 - 1042 от 1042 поръчки

 • България 835 137 BGN 19.09.2019 17:00

  Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София.

  Поръчката включва: Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ - София по обособени позиции. Об.позиция № 1 „Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в учебните блокове и Библиотечно – информационния център (БИЦ) на ТУ - София“. Включва дейности по поддръжка и ремонт на 21 бр.асансьорни уредби,от които 13 бр. (2 бр.товарни и 11 бр.пътнически асансьора) с полуавтоматични врати (ПАВ) и 8бр. пътнически асансьора (6 бр. от тях са триплекси) с автоматични врати (АВ);Об.позиция №2 „Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в студентските общежития и столове (СОС) на ТУ - София“. Включва дейности…

  Референтен номер: 00193-2019-0016
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 604 200 BGN 20.11.2019 15:45

  Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

  1.Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (,,актуализации на системата”) към информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък ,,системата/ИСПС”), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1. въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя. 2.Абонаментно обслужване на системата.
  ПОДРОБРО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ СЕ СЪДЪРЖА В РАЗДЕЛ II.2.4.)

  Референтен номер: 01224-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки