1091 - 1095 от 1222 поръчки

 • България 01.11.2019 17:00

  „Организация и управление на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Видин”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Видин за управление на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин“.

  Референтен номер: 00974-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 12.11.2019 16:00

  ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ „СОЛАРИС УРБИНО 12” ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 10…

  Предметът на обществената поръчка е „ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ „СОЛАРИС УРБИНО 12” ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” и включва дейности по доставка на резервни части и детайли за автобуси „Соларис Урбино 12“, както следва:
  Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за двигател
  Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за отоплител
  Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за задвижваща ос
  Обособена позиция № 4 - Доставка на резервни части за предна ос
  Обособена позиция № 5 - Доставка на резервни части за пневматично окачване
  Обособена позиция № 6…

  Референтен номер: 00049-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 117 800 BGN 05.11.2019 17:30

  Доставка на компютърна техника за нуждите на дирекция "Национален фонд"

  Поръчката касае доставка на компютърна техника за нуждите на дирекция "Национален фонд" в Министерство на финансите, същата е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на настолни компютърни конфигурации" с прогнозна стойност 111 800 лв. без ДДС;
  Обособена позиция 2: „Доставка на 6 броя таблети" с прогнозна стойност 6 000 лв. без ДДС.

  Референтен номер: 00210-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 11.11.2019 16:00

  ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ „СОЛАРИС УРБИНО 18” ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 11…

  Предметът на обществената поръчка е „ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ „СОЛАРИС УРБИНО 18” ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” и включва дейности по доставка на резервни части и детайли за автобуси „ Соларис Урбино 18 “, както следва:
  Обособена позиция1–Доставка на резервни части за двигател
  Обособена позиция2–Доставка на резервни части за задвижваща ос
  Обособена позиция3–Доставка на резервни части за влачена ос / средна
  Обособена позиция4-Доставка на резервни части за пневматично окачване
  Обособена позиция5–Доставка на резервни части за кормилно управление
  Обособена позиция6–Доставка на резервни части за електрически системи
  Обособена позиция7–Доставка на резервни части за отоплителна система
  Обособена позиция8–Доставка на резервни части…

  Референтен номер: 00049-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16 250 BGN 01.11.2019 17:30

  Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност…

  Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Преустройство на клуб-ресторант (ведомствен стол на МВР) в административни помещения за нуждите на Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91, гр. София.

  Референтен номер: 02851-2019-0035
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки