1096 - 1100 от 1222 поръчки

 • България 450 000 BGN 31.10.2019 17:00

  „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „РАЙ“ ГРАД ЛЮБИМЕЦ И ФИЛИАЛИ, ДЕТСКА ЯСЛА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН…

  Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове хранителни продукти, подробно описани в техническата спецификация – неразделна част от поръчката. В поръчката са включени доставка на следните основни видове хранителни продукти:
  I. ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
  II. ДЕСЕРТИ
  III. ВАРИВА
  IV. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
  V. МЕСО, МЕСТНИ ПРОДУКТИ, РИБА, ЯЙЦА
  VI. КОНСЕРВИРАНИ ПРОДУКТИ
  VII. НАПИТКИ
  VIII. ПОДПРАВКИ
  IX. ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ и други за нуждите на ДГ гр. Любимец и филиали, детска ясла и домашен социален патронаж на територията на община Любимец. Брой артикули – 142 броя.
  Списъкът на хранителните продукти са посочени в техническата спецификация към документацията за участие, както и специфични изисквания към хранителните продукти.

  Референтен номер: 00604-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.11.2019 17:30

  КОНЦЕПЦИЯ ЗА: ЗНАК „ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА“

  Референтен номер: 00774-2019-0054
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 650 000 BGN 01.11.2019 17:00

  „Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България”

  „Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България” по две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.
  Обособена позиция № 2: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП”.

  Референтен номер: 00940-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30 000 BGN 31.10.2019 17:30

  Доставка на тонери извън обхвата на рамковите споразумения, сключени от ЦОП, за нуждите на Администрацията на Министерския съвет

  Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е доставка на тонери извън обхвата на рамковите споразумения, сключени от ЦОП, за нуждите на Администрацията на Министерския съвет.
  Ще бъдат доставяни тонери за копирни и печатащи устройства със следните търговски марки: Ricoh, XEROX, Kyocera, HP, общо 272 броя.

  Референтен номер: 00270-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 000 BGN 01.11.2019 17:30

  „Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за…

  Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение ще включват една или няколко от следните основни дейности: пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал и в детски и учебни заведения на територията на Столична община, както и тяхното разширяване, за нуждите на Столична община.

  Референтен номер: 00087-2019-0120
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки