1101 - 1105 от 1222 поръчки

 • България 350 000 BGN 01.11.2019 17:30

  „Доставка и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на копирни машини"

  Предметът на настояща поръчка включва доставка, инсталация на мястото на ползване, зареждане с всички консумативи, пускане в действие, първоначален инструктаж и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на място на 20 броя цветни копирни машини.

  Референтен номер: 00737-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 400 BGN 28.10.2019 17:30

  „Доставка на преносим компютър(лаптоп)и цветно мултифункционално устройство“ по Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Благоевград през периода 2019-2021 г.“

  Доставка на преносим компютър(лаптоп)-1бр.и цветно мултифункционално устройство-1бр. по Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Благоевград през периода 2019-2021 г.“- № BG05SFOP001-4.004-0007, финансиран от ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.Преносим компютър(Лаптоп)–1бр. и цветно многофункционално устройство–1бр., съгласно обхвата на поръчката. Преносим компютър (Лаптоп)–1 бр. с параметри: Процесор: Работна честота: минимум 1.8 Ghz; L3-Cache: 8MB, или повече;Рам памет:8GB или повече;Хард-диск: 256 GB или повече; SSD;Видео карта:2GB;Дисплей:15,6 инча/Резолюция на дисплея:1920x1080или по-висока,Оптично устройство:Да,Безжична карта: Wi-Fia/b/g/N,Операционнна сиктемаWindows10/или еквивалент,Цветно мултифункцион.устройст-1бр.със скорост на копиране/печат:25ppm(A4),15ppm(A3), метод на печат:цветен лазарен печат, резолюция на печат:1200х1200dpi, 600x600dpi, двустранен печат:автоматичен(стандартно)/(или еквивалент),..Продълж.в VI.3 Доп.информаци

  Референтен номер: 00109-2019-0063
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 265 604 BGN 04.11.2019 16:30

  Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална…

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове дентални материали, медикаменти, инструменти консумативи и резервни части, обособени в 25 обособени позиции, подробно описани в настоящото обявление. Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца от подписване на договор.
  В този 12-месечен срок, възложителят чрез възлагателни писма поръчва на изпълнителя определени количества от артикулите по съответната обособна позиция, а изпълнителят доставя заявените артикули в съответствие със заявеното количество и уговореното качество в срока предложен от него, но не повече от 20 календарни дни. В предмета на поръчката се включва, разтоварване на доставеното по дадената заявка количества артикули във Факултет по Дентална…

  Референтен номер: 00398-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 31.10.2019 17:00

  Консултантска услуга по чл. 166 от ЗУТ за обект: Отводняване ОРУ п/ст Крумовград

  Настоящата поръчка включва: изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнение строително-монтажните работи и изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за обект: Отводняване ОРУ п/ст Крумовград.

  Референтен номер: 01379-2019-0194
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.10.2019 17:30

  Ремонт на буйове и доставка на оптика за тях в обхвата на действие на Клон – ТП Пристанище Варна

  В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, съгласно техническа спецификация, както следва:
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО;
  • Подмяна на плаващи в момента навигационни средства с отремонтирани;
  • Извършване на доков ремонт…

  Референтен номер: 1158-2019-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки