731 - 735 от 735 поръчки

 • България 12 000 BGN 27.05.2019 17:00

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър”, за срок от 12 месеца

  Предмет на обществената поръчкат е избор на изпълнител, който да извърши периодични доставки чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър”, за срок от 12 месеца

  Референтен номер:
  Сектори:
  Минно дело, рудодобив и метали
  Строителство и недвижими имоти Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.05.2019 17:00

  "Доставка на конвертори 220/48 V DC".

  Поръчката е за доставка на конвертори 220/48 V DC, резервни модули за конвертор 220/48 V DC и провеждане на обучение за монтаж, въвеждане в експлоатация, настройка и поддръжка на конвертори, предназначени за захранване на съоръжения за Автоматизираната система за диспечерско управление (АСДУ) в обекти на електроенергийната система.
  Съгласно техническите спецификации е със срок на договора за 4/четири/ години.
  Всички доставки ще се извършват след изпращане на отделна поръчка за доставка от възложителя.
  Очакваният обем на доставките за устройства и модули е 20 броя.

  Референтен номер: 01379-2019-0052
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.05.2019 16:30

  „Доставка на арматура за кабели и проводници“, реф. № PPD 19-009

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на арматура за кабели и проводници“, реф. № PPD 19-009.
  Обектът на обществената поръчка…

  Референтен номер: 01467-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 604 200 BGN 20.11.2019 15:45

  Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

  1.Проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения (,,актуализации на системата”) към информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ (наричана по-нататък ,,системата/ИСПС”), както и гаранционна поддръжка на тези актуализации. След изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка обслужването на съответните актуализации става част от абонаментното обслужване на системата по т. 1. въз основа на уведомление/искане от страна на възложителя. 2.Абонаментно обслужване на системата.
  ПОДРОБРО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ СЕ СЪДЪРЖА В РАЗДЕЛ II.2.4.)

  Референтен номер: 01224-2018-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Несебър 180 000 лв. 14.09.2019 17:00

  „Ново улично осветление между град Св.Влас и к.к, Елени, ПИ 11538.8.253, ПИ 11538.15.153, ПИ 11538.9.154 и ПИ 11538.13.155 по КК…

  „Ново улично осветление между град Св.Влас и к.к, Елени, ПИ 11538.8.253, ПИ 11538.15.153, ПИ 11538.9.154 и ПИ 11538.13.155 по КК на гр.Свети Влас, Община Несебър “

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg