1226 - 1230 от 1230 поръчки

 • гр. Малко Търново 16 000 BGN 27.04.2020 17:00

  Доставка чрез покупка на един брой употребяван, високопроходим автомобил /МПС/

  Доставка чрез покупка на един брой употребяван, високопроходим автомобил /МПС/

  Референтен номер: 02716-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 101 115 BGN 15.04.2020 17:30

  „Изграждане на два броя паркинги на територията на Икономическа зона София -Божурище“ по обособени позиции

  В предмета на поръчката се включва изпълнение на следните дейности: „Изграждане на два броя паркинги на територията на Икономическа зона София -Божурище“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изграждане на паркинг с 100 броя паркоместа“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на паркинг за товарни автомобили“.

  Референтен номер: 01954-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 000 BGN 13.04.2020 17:00

  „Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС Върбица”, през 2020 година”

  „Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС Върбица”, през 2020 година”

  Референтен номер: 2711-2020-0054
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 243 600 BGN 13.04.2020 17:30

  Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово“ от км…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изпълнението на консултантска услуга във връзка с проектирането и изграждането на трасето на Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка, като Консултантът ще изпълнява и функцията на Инженер, съгласно Договорните условия на FIDIC, Жълта книга от 1999 г.: „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране…

  Референтен номер: 00044-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.09.2020 17:00

  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

  Референтен номер: 00038-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки