11 - 15 от 712 поръчки

 • гр. Асеновград 45 304 лв. 29.01.2019 16:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Надежда”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- „Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-„Хляб и…

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Надежда”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- „Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-„Хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ – „Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-„ Месо и месни продукти ”; Позиция V- „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти, подправки и яйца”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Димитровград 91 667 лв. 25.01.2019 17:00

  „Дейности за подготовка по зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”.

  „Дейности за подготовка по зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велинград 3 500 лв. 30.01.2019 16:00

  С настоящата процедура ТП ДГС – „Алабак” има за цел да възложи на определен изпълнител да извърши доставка на жив…

  С настоящата процедура ТП ДГС – „Алабак” има за цел да възложи на определен изпълнител да извърши доставка на жив дивеч- 10 /десет/ броя приплод от елен лопатар, от които 8 броя- женски и 2 броя-мъжки. Същите ще бъдат разселени в База за интензивно стопанисване на дивеч и са залегнали за изпълнение в ловоустройсвения проект на ТП ДГС „Алабак”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Нова Загора 52 000 лв. 25.01.2019 17:00

  Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на…

  Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електронна техника, „Злополука”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 120 000 лв. 06.02.2019 17:00

  Изграждане на нов асансьор в източния вестибюл на метростанция Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  Изграждане на нов асансьор в източния вестибюл на метростанция Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки