11 - 15 от 971 поръчки

 • България 15 000 BGN 02.01.2019 17:00

  „Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за…

  Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, стопанисвани от ТП ДЛС Ропотамо

  Референтен номер: 2716-2018-0170
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 811 000 BGN 12.12.2018 16:30

  Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на „Отделение по Електрокардиостимулация“, „Отделение по инвазивна кардиология“ и „Клиника по съдова хирургия…

  Предметът на обществената поръчка включва доставката на различни по вид, количество и специфични изисквания медицински изделия, групирани в обособени позиции, както следва: Медицински изделия за електрофизиологични процедури, Медицински изделия за работа със Система за инжектиране на контрастни вещества за ангиографска апаратура Acist Cvi или еквивалентни и др. и Медицински изделия за „Отделение по инвазивна кардиология“ и „Клиника по съдова хирургия и ангиология“

  Референтен номер: 00010-2018-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 50 000 BGN 13.12.2018 17:15

  „Външен топлопровод за захранване на сградата на ПГ по Транспорт-гр. Бургас, находяща се в УПИ VIII, кв.47 по плана на…

  Предвижда се да бъде изграден довеждащ топлопровод от камера № K47 / находяща се до фонтан „Гъбките“на кръстовището на бул. „Демокрация“ и ул. “Адам Мицкевич“/ до абонатна станция, монтирана в реконструираната сграда на ПГ по Транспорт – гр.Бургас в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазур“, преминаващ в трасето на улично платно на бул. „Демокрация“ в посока бул.“Стефан Стамболов“.

  Референтен номер: 00797-2018-0049
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 257 083 BGN 11.12.2018 16:30

  Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Definition, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба

  Предметът на поръчката включва:
  1. Доставка на нова рентгенова тръба („Оборудване/то“);
  2.Гаранционно поддържане на новата рентгенова тръба за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).

  Референтен номер: 00502-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 480 000 BGN 11.12.2018 17:30

  „Лепене на гумено-транспортни ленти (ГТЛ) по топъл способ в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво - с.…

  Настоящата обществена поръчка включва изпълнението на различни дейности по лепене на гумено-транспортни ленти с реазлична ширина (подмяна на участък или цялата транспортна лента, снаждане или локален ремонт чрез вулканизация по топъл способ), при спазване на изискванията посочени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00087-2018-0144
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки