11 - 15 от 915 поръчки

 • гр. Троян 1 200 лв. 27.09.2017 17:30

  Извършване на обследвания за енергийна ефективност и установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал.…

  Извършване на обследвания за енергийна ефективност и установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на административна сграда - кметство с. Голяма Желязна, Община Троян.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Чирпан 42 350 лв. 21.09.2017 16:00

  “Доставка на NIR експресен анализатор за определяне на качествени показатели на зърнени и маслодайни култури” за нуждите на ИПК Чирпан.

  “Доставка на NIR експресен анализатор за определяне на качествени показатели на зърнени и маслодайни култури” за нуждите на ИПК Чирпан.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Якоруда 1 282 лв. 25.09.2017 17:00

  Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска и селскостопанска техника и прикачен инвентар: 1. профилактика, основен и текущ ремонт…

  Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска и селскостопанска техника и прикачен инвентар: 1. профилактика, основен и текущ ремонт на горска и селскостопанска техника и инвентар; 2. доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селскостопанска техника.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Малко Търново 1 188 лв. 25.09.2017 09:00

  „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на…

  „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 4 167 лв. 26.09.2017 17:00

  „Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект: "Преустройство, реконструкция и разделяне на ресторант "Кавказ" в УПИ ХХХVII-511.242, обществено обслужване, кв.…

  „Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект: "Преустройство, реконструкция и разделяне на ресторант "Кавказ" в УПИ ХХХVII-511.242, обществено обслужване, кв. 16 по плана на ЖК "Кишинев, ПИ с идентификатор 56784.511.242 по КК и КР на гр. Пловдив."”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки