11 - 15 от 991 поръчки

 • България 35 000 лв. 20.11.2019 17:00

  „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция…

  „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце”, със следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 – доставка на основни хранителни продукти: - Обособена позиция 2 – доставка на плодове и зеленчуци

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 35 238 лв. 29.11.2019 17:00

  Предметът на поръчката е „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”.

  Предметът на поръчката е „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 33 000 лв. 03.12.2019 16:00

  „Периодична доставка на медикаменти за нуждите на"Център за психично здраве –Велико Търново" ЕООД”

  „Периодична доставка на медикаменти за нуждите на"Център за психично здраве –Велико Търново" ЕООД”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Оряхово 46 000 лв. 21.11.2019 17:30

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Оряхово за 2019/2020…

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Оряхово за 2019/2020 г.“ по шест обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Разград 50 500 лв. 26.11.2019 17:00

  Обособена позиция №1 – Застраховане срещу риска „Трудова злополука”Сключване на задъжителна застраховка „Трудова злополука” съгласно ЗЗБУТ, НЗЗРСРТЗ, КТ и...

  Обособена позиция №1 – Застраховане срещу риска „Трудова злополука”Сключване на задъжителна застраховка „Трудова злополука” съгласно ЗЗБУТ, НЗЗРСРТЗ, КТ и чл. 55, ал.1 и 2 от КСО. Обособена позиция №2 – Застраховане срещу злополука и заболяванеСключване на групова рискова застраховка „Живот” с включени клаузи „Злополука” и „Заболяване”Обособена позиция №3 – Застраховане на гражданска и професионална отговорност1. Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” 2. Сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” 3. Сключване на задължителна застраховка „Обща гражданска отговорност” за Лаборатория за изпитване на води Обособена позиция №4 – Автомобилно застраховане „Пълно автокаско” Обособена позиция…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки