11 - 15 от 1201 поръчки

 • България 430 000 BGN 11.05.2020 17:30

  „Доставка и гаранционна поддръжка на стационарни компютри“

  Предметът на настояща поръчка включва доставка и гаранционно обслужване на място на 250 броя персонални компютърни конфигурации със системен и приложен софтуер за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”

  Референтен номер: 00737-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 75 520 BGN 19.05.2020 17:00

  „Доставка на апаратура/оборудване за научни цели на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции”

  Доставка на: ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР И ДИСПЕНСЪР ЗА ЛЕД – 1бр.; ЛЕДОГЕНЕРАТОР – 1бр.; МАГНИТНА БЪРКАЛКА С НАГРЯВАНЕ-4 бр.; БЪРКАЛКА МЕХАНИЧНА – 1 бр.; БЪРКАЛКА (АКСЕСОАР ЗА МЕХАНИЧНА БЪРКАЛКА) – 1бр; МИКРОСКОП (СВЕТЛИНЕН БИНОКУЛЯРЕН МИКРОСКОП) -2 бр;ДИГИТАЛЕН USB МИКРОСКОП– 2бр; СПЕКТРОФОТОМЕТЪР-ФЛУОРОМЕТЪР ЗА МИКРООБЕМИ – 1 бр.; АПАРАТ "СОКСЛЕТ" С ХЛАДНИК ДИМРОТ – 2бр; ЛАБОРАТОРНА ЦЕНТРОФУГА С ОХЛАЖДАНЕ И ВИСОКООБОРОТЕН ЪГЛОВ РОТОР – 1бр; СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА КОНТРОЛ НА СПЕКТРОФОТОМЕТЪР – 1бр; ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР – 2бр; рH-/ mV МЕТЪР – 1 бр.; МАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ – КОМПАКТНА – 3 бр.; ЦИФРОВ МУЛТИМЕР (МУЛТИЦЕТ) – 2бр; ЛАБОРАТОРНА ЦЕНТРОФУГА С ОХЛАЖДАНЕ…

  Референтен номер: 00858-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 23 245 BGN 07.05.2020 17:00

  „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2…

  Ремонтни работи необходими за ремонт на пътища за движение на противопожарна техника, поддръжка на минерализовани ивици на територията на ТП "ДГС Стара Загора", описани по вид и технически характеристики в Техническа спецификация към документацията.

  Референтен номер: 02716-2020-0049
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 882 BGN 04.05.2020 17:00

  Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане…

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга – Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи.
  Предметът на обществената поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен Бряг”.
  Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл.…

  Референтен номер: 00122-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 446 249 BGN 28.04.2020 17:00

  „Основен ремонт на енергийна ефективност на кметства с. Презвитер Козма, с. Висок и с.Илийно“

  1.Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването за енергийна ефективност като задължителни за сградите обект на проектното предложение:
  1.1 Външно по сградите:
  - Ремонт на таванската и покривна конструкции;
  - Изпълнение на нова покривна обшивка;
  - Полагане на хидроизолационна мембрана;
  - Подмяна цигли, улуци и водостоци;
  - Външно саниране на сградите с 12 см стиропор;
  - Изпълнение на минерални и цокълни мазилки;
  - Подмяна на съществуваща дървена дограма с нова PVC дограма;
  1.2 Вътрешно в сградите:
  - Монтаж на пожароустойчив ГК по тавани;
  - Шпакловки, боядисване;
  - Замазки по подове и полагане на теракот;
  - Подмяна на Ел. Инсталациите и осветителните тела с нови енергоспеспяващи такива.
  2. Извършване на обследване…

  Референтен номер: 00449-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки