166 - 170 от 987 поръчки

 • гр. София 70 000 лв. 28.03.2019 17:00

  Предмет на настоящата поръчка е: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разширение на пожароизвестителни системи в сградите на…

  Предмет на настоящата поръчка е: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разширение на пожароизвестителни системи в сградите на „Топлофикация София” ЕАД”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Елин Пелин 480 лв. 27.03.2019 17:00

  „Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Елин Пелин”

  „Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Елин Пелин”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Мадан 120 833 лв. 25.03.2019 17:00

  „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в гр. Мадан, ул. Аврамовска (дължина 800 м, обща площ - 2150 м2)“.

  „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в гр. Мадан, ул. Аврамовска (дължина 800 м, обща площ - 2150 м2)“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Мадан 183 333 лв. 25.03.2019 17:00

  „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Букова поляна и с. Мъглища в община Мадан“,чието изпълнение е разделено на 2…

  „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Букова поляна и с. Мъглища в община Мадан“,чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Букова поляна -улица 1, участък от о.т. 27 (SML 2133 /III -867) до гробищен парк с дължина 464 м, участък към улица 1 от о.т. 14 до о.т. 3 с дължина 65 м и участък към улица 1 от о.т. 95 до о.т. 101 с дължина 120 м, улица 2 от о.т. 27 (SML 2133 /III -867) с дължина 70 м /обща площ - 2376…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Мадан 149 999 лв. 25.03.2019 17:00

  „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Буково и с. Равнища в община Мадан“, чието изпълнение е разделено на 2…

  „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Буково и с. Равнища в община Мадан“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Буково - ул. Родопи от о.т.217 до о.т.249 с дължина 481 м и ул. Спартак от о.т. 63 до о.т. 143 с дължина 76 м, с обща площ - 1940 м2“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Равнища - улица № 1 с дължина 484 м, улица № 2 с дължина 100 м и улица № 3 с дължина…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки