166 - 170 от 712 поръчки

 • гр. Козлодуй 1 500 лв. 25.01.2019 17:00

  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми, квота на община Козлодуй, съгласно…

  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми, квота на община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания по обособени позиции”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Мирково 269 965 лв. 04.02.2019 17:00

  Ремонт на улици „Градище“, „Бачо Киро“, „Генерал Дандевил“, „Бузлуджа“, „Гоце Делчев“ и „Васил Левски“ в с. Мирково, общ. Мирково.

  Ремонт на улици „Градище“, „Бачо Киро“, „Генерал Дандевил“, „Бузлуджа“, „Гоце Делчев“ и „Васил Левски“ в с. Мирково, общ. Мирково.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 69 000 лв. 25.01.2019 17:00

  „Избор на изпълнител за предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за…

  „Избор на изпълнител за предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за обекти на територията на „ВиК“ ООД, гр. Русе“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Чипровци 36 750 лв. 25.01.2019 17:00

  "Доставка и монтаж на технически средства и машини“ във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0076-C01 „Възраждане на занаятите в Северозапада",…

  "Доставка и монтаж на технически средства и машини“ във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0076-C01 „Възраждане на занаятите в Северозапада", финансиран по ОПРЧР“ по обособени позиции: Обособена позиция №1. „Доставка и монтаж на принтираща професионална дигитална машина“ Обособена позиция №2. „Доставка и монтаж на машини за бродиране“ Обособена позиция №3. „Доставка и монтаж на машина за оверлог“ Обособена позиция №4. „Доставка и монтаж на тъкачни станове“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ивайловград 46 207 лв. 25.01.2019 17:30

  „Услуга с фадрома и транспорт по извозване на битови отпадъци от базата на адрес: гр. Ивайловград, местност "Мадълъка" до Регионален…

  „Услуга с фадрома и транспорт по извозване на битови отпадъци от базата на адрес: гр. Ивайловград, местност "Мадълъка" до Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали, с. Вишеград“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки