166 - 170 от 953 поръчки

 • гр. София 50 000 лв. 05.07.2019 17:00

  „Абонаментно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части) на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в имотите на Комисията на ул.…

  „Абонаментно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части) на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в имотите на Комисията на ул. Врабча №1, гр. София и кв. Михайлово, гр. Банкя”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Асеновград 263 667 лв. 01.07.2019 17:00

  «ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД»ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  «ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД»ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Златарица 82 019 лв. 02.07.2019 17:00

  „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на ул. Четвърта, с. Калайджии“.

  „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на ул. Четвърта, с. Калайджии“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 2 333 лв. 02.07.2019 17:30

  „Обслужване на персонала на РЗОК– Велико Търново от служба по трудова медицина /СТМ/ и извършване на профилактични медицински прегледи и…

  „Обслужване на персонала на РЗОК– Велико Търново от служба по трудова медицина /СТМ/ и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК– Велико Търново от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК- Велико Търново“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Неделино 215 440 лв. 03.07.2019 17:00

  „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Вельо Войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул.…

  „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Вельо Войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, община Неделино, област Смолян “ ЕТАП 2: водопровод по ул. „Шина Андреева“ от т.182 до т.207.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки