16 - 20 от 588 поръчки

 • България 9 167 BGN 17.07.2020 17:30

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности, свързани с провеждане на обучения на служителите…

  Осигуряване (договаряне, резервация и закупуване) на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания по редовни (или чартърни, съгласно условията на Техническите спецификации) въздушни линии - икономична класа за 11 служители на Дипломатическия институт, наети по трудово или служебно правоотношение, по направления – всички държави от Европейския съюз.

  Референтен номер: 1194-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 471 276 BGN 27.07.2020 16:30

  Доставка на балансирана електрическа енергия от доставчик и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя за срок от 12 месеца.

  Референтен номер: 00848-2020-0008
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 160 000 BGN 17.07.2020 17:00

  Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП…

  Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за обект Административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, РМ Димитровград и с. Минерални бани по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към Енергийния Системен Оператор ( ЕСО ) ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на Възложителя.Прогнозното количество електрическа енергия е определено на база консумираната енергия…

  Референтен номер: 00145-2020-0053
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16.07.2020 16:30

  Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на…

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен”, реф. № РРС 20 – 062.
  Предметът на обществената поръчка е разделен на 5 (пет) обособени позиции, описани по-долу.

  Референтен номер: 01467-2020-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 340 000 BGN 15.07.2020 17:30

  Доставка на нетна активна електрическа енергия до обекти на община Оряхово и включване в стандартна балансираща група за срок от…

  Предмет на настоящатата поръчка е „Доставка на нетна активна електрическа енергия до обекти на Община Оряхово и включване в стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“.
  Обектите на Възложителя са представени в таблица 1, която е неразделна част от Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00491-2020-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки