16 - 20 от 892 поръчки

 • с. Челопеч 53 500 лв. 02.12.2019 16:30

  „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Челопеч за зимен сезон 2019/2020 г.…

  „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Челопеч за зимен сезон 2019/2020 г. :•Обект №1 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 13,275 км. четвъртокласна пътна мрежа;•Обект №2 – Снегопочистване на вътрешна улична мрежа на с. Челопеч на 18,535км.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Търговище 69 900 лв. 02.12.2019 17:00

  „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Търговище по обособени позиции”

  „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Търговище по обособени позиции”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 000 лв. 02.12.2019 17:30

  Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, предостaвяне на комуникационна свързаност и поддръжка на IP телефонна система за гласови комуникации за нуждите…

  Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, предостaвяне на комуникационна свързаност и поддръжка на IP телефонна система за гласови комуникации за нуждите на Министерство на здравеопазването

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Разград 833 лв. 02.12.2019 17:30

  „Доставка на един брой нов климатик“

  „Доставка на един брой нов климатик“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 70 000 лв. 25.11.2019 16:30

  Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим.…

  Доставка на пластмасови ленти за филтърпреси “VON ROLL” и “SIMON&HARTLEY” за нуждите на ПСОВ – Пловдив и ПСОВ - Кричим. Доставките ще са периодични, след заявка, за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на договора с избрания Изпълнител, франко складова база на ПСОВ в гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе”. Всяка доставка да бъде придружена с необходимите сертификати и гаранционни документи. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, 100% авансово, до 15 (петнадесет) календарни дни след подаване на заявката и представяне на фактура.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки