16 - 20 от 1201 поръчки

 • България 1 800 000 BGN 08.05.2020 17:00

  ,,Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

  Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща:
  -Строително-ремонтни дейности по четвъртокласна пътна мрежа.
  -Строително-ремонтни дейности по уличната мрежа в гр. Суворово и населени места от общината.

  Референтен номер: 00108-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 29.04.2020 17:00

  „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Инженеринг –…

  В обхвата на обществената поръчка ще се изготвя на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на обект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Климент Охридски", бул. „Освободител", ул. „Сакар планина", ул. „Балкан", ул. „Петко Каравелов" и ул."Христо Смирненски"

  Референтен номер: 56-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 191 666 BGN 28.04.2020 17:30

  „Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП КДиПИС по обособени позиции“

  Обособена позиция № 1 „Доставка на челен товарач-багер“ - доставка на фабрично нова, неупотребявана машина с технически характеристики, описани в Техн.спецификация. Срокът за доставка се оферира от участниците и подлежи на оценяване по предварително обявената методика.
  Обособена позиция № 2 „Доставка на комбинирана техника за снегопочистване“ - доставка на фабрично нов, неупотребяван тракотор, заедно със сменяема прикачна техника към него - челен товарач, гребло за почистване на сняг, четка за метене, страничен мулчер, машина за опесъчаване и ремарке. Прикачната техника трябва да е фабрично нова, неупотребявана и да е съвместима с предлагания от участниците трактор. Техническите характеристики на трактора и на…

  Референтен номер: 00119-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 801 271 BGN 08.05.2020 17:00

  „ Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. Благой Иванов /от о.к. 24 до о.к.273/,…

  Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на проект „ Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. Благой Иванов /от о.к. 24 до о.к.273/, ул. Петко Напетов /от о.к.30 до о.к.45/ и ул. Хаджи Димитър /от о.к. 195 до о.к. 75/”

  Референтен номер: 00672-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ардино 22 600 BGN 11.05.2020 17:00

  Реконструкция на паркинг в двора на МБАЛ-Ардино

  Реконструкция на паркинг в двора на МБАЛ-Ардино

  Референтен номер: 00532-2020-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки