16 - 20 от 832 поръчки

 • гр. Раднево 35 000 лв. 01.03.2018 16:00

  Изпълнението на поръчката включва: Събиране и транспортиране на битови отпадъци; Дезинфекция и измиване на съдовете за отпадъци два пъти в…

  Изпълнението на поръчката включва: Събиране и транспортиране на битови отпадъци; Дезинфекция и измиване на съдовете за отпадъци два пъти в годината през периода април-септември; Изпълнителят доставя за собствена сметка следните видове и количества съдове за смет: за рудник „Трояново-1”, с. Трояново: контейнери тип “Бобър” с обем 1,1 м - 25 броя; кофи за смет с обем 240 л. - 7 броя; за рудник „Трояново-север”, с. Ковачево: контейнери тип “Бобър” с обем 1,1 м - 25 броя. Броят на съдовете за битови отпадъци през периода на изпълнение на поръчката може да варира, съобразно нуждите на Възложителя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 20 090 лв. 27.02.2018 16:30

  Доставка на учебници и учебни помагала за I, II, IV, V и VI клас за безвъзмездно ползване от учениците в…

  Доставка на учебници и учебни помагала за I, II, IV, V и VI клас за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2018/2019 год. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Анубис -Булвест” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид “ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООДОбособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Козлодуй 69 850 лв. 08.03.2018 16:00

  Доставка на газове за климатична техника

  Доставка на газове за климатична техника

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 46 973 лв. 01.03.2018 12:00

  „Избор на оператор на ваучери за хранителни продукти по Наредба 11/21.12.2005г. за нуждите на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2018г. – 2019г.”

  „Избор на оператор на ваучери за хранителни продукти по Наредба 11/21.12.2005г. за нуждите на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2018г. – 2019г.”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 56 000 лв. 22.02.2018 16:00

  „Доставка чрез покупко – продажба на семена за посев, препарати и торове за растителна защита за земеделска земя в землището…

  „Доставка чрез покупко – продажба на семена за посев, препарати и торове за растителна защита за земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич за стопанската 2018/2019 г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки