16 - 20 от 735 поръчки

 • България 20.08.2019 17:00

  Изработване на проект за нов облик на централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия

  Референтен номер: 00383-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Симеоновград 2 748 575 BGN 20.06.2019 17:00

  Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в град Симеоновград,както следва:Г.Бенковски,Неофит Рилски,Ст.Караджа,Патриарх Ефтимий,Янко Сакъзов и част от Хан…

  Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в град Симеоновград, както следва: ул.Георги Бенковски, ул.Неофит Рилски, ул.Стефан Караджа, ул.Патриарх Ефтимий, ул. Янко Сакъзов и част от ул.Хан Аспарух

  Референтен номер: 00638-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 871 120 BGN 26.06.2019 16:00

  “Периодична доставка на специфични медицински изделия и изделия за анестезиология, съдова хирургия, ангиография и гастроентерология”

  Доставка на специфични медицински изделия и изделия за анестезиология, съдова хирургия, ангиография и гастроентерология, обособени в 18 позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси:МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3;МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3;МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр.Ботев” № 81;МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6;МБАЛ – Сливен - гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2.

  Референтен номер: 00085-2019-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30 000 BGN 25.06.2019 16:00

  “Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36…

  “Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС „Хисар“.

  Референтен номер: 02718-2019-0075
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.06.2019 17:00

  Ремонт и поддръжка на климатични системи и инсталации в МЕР Шумен

  Поръчката включва ремонт и поддръжка на климатични системи и инсталации в МЕР Шумен. МЕР Шумен разполага с 60 броя климатични системи, инсталирани в ел.подстанциите и сградите, собственост на МЕР Шумен. Марките, моделите, мощностите и местоположението на климатичните системи са конкретно описани в техническите спецификации, част от документацията за изпълнение на поръчката.

  Референтен номер: 01379-2019-0095
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки