16 - 20 от 1015 поръчки

 • гр. Ивайловград 105 833 лв. 24.04.2018 17:30

  „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект:…

  „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път ІІІ-598 „Ивайловград – Свирачи – Мандрица“, в участъци: от км.0+028 до км. 0+330(ул. Беломорска) и от км.1+680 до км. 2+000(ул. Съединение)“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Козлодуй 177 300 лв. 08.05.2018 16:00

  Изграждане на система за подаване на охлаждаща вода с мобилни средства в парогенераторите при екстремни условия, когато има предпоставка за…

  Изграждане на система за подаване на охлаждаща вода с мобилни средства в парогенераторите при екстремни условия, когато има предпоставка за възникване и развитие на тежка авария.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Смолян 3 000 лв. 26.04.2018 17:00

  „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност - достъп до интернет за нуждите на централно управление на „Южноцентрално държавно…

  „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност - достъп до интернет за нуждите на централно управление на „Южноцентрално държавно предприятие” - Смолян”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Доспат 1 350 лв. 24.04.2018 17:00

  „ Изработване и доставка на очила за корекция на зрението на 9 (девет) броя служители, работещи с видеодисплей в ТП…

  „ Изработване и доставка на очила за корекция на зрението на 9 (девет) броя служители, работещи с видеодисплей в ТП „ ДГС – Доспат“, и за които е налице предписание от специалист по очни болести”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 143 817 лв. 04.05.2018 16:45

  Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на безшахтова електронна вагонна везна с видеонаблюдение в гара Попово, съгласно Техническата спецификация…

  Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на безшахтова електронна вагонна везна с видеонаблюдение в гара Попово, съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 на Възложителя, включващо следните основните видове работи:- Проектни дейности;- Извършване на авторски надзор;- СМР за изграждане на фундамент и дренаж за електронна, безшахтова вагонна везна - съгласно проект;- Доставка, монтаж и калибриране на електронна, безшахтова вагонна везна - 1 бр.;- Доставка и монтаж на охранителна СОТ система и система за автоматично заснемане - 1 бр.;- Доставка и монтаж на кантарна кабина с метални капаци на врати и прозорци - 1 бр.;- Доставка и монтаж на климатик…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки