21 - 25 от 1011 поръчки

 • с. Места 840 лв. 01.03.2019 17:00

  Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП ДГС Места

  Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП ДГС Места

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бяла 166 667 лв. 11.03.2019 17:00

  „Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“Предвижда се изпълнение на СМР на обект „Текущ ремонт…

  „Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“Предвижда се изпълнение на СМР на обект „Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“, включващ дейности както следва: 1. Възстановяване асфалтова настилка с плътна асфалтобетонова смес за износващ пласт с дебелина 4 см ръчно, включително всички свързани с това разходи в т.ч. рязане, разкъртване, натоварване и превоз отпадъци до сметище, почистване, грундиране, заливане на фуги с битум и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. Приблизителното количество за изпълнението на този вид дейност е 8 500 м2.2. Полагане на материал за основа от…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 100 000 лв. 11.03.2019 17:30

  „Услуги по даване под наем на строителна, транспортна механизация и оборудване с оператор за обекти, общинска собственост на територията на…

  „Услуги по даване под наем на строителна, транспортна механизация и оборудване с оператор за обекти, общинска собственост на територията на Община Шумен” в две обособени позиции:Обособена позиция № 1 - „Услуги по даване под наем на строителна, снегопочистваща механизация и оборудване с оператор“Обособена позиция № 2 - „Услуги по даване под наем на специализирана механизация и оборудване с оператор за събиране и извозване на битови отпадъци, механизирано метене и миене на улици“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пордим 55 000 лв. 05.03.2019 16:00

  «Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на училищен стол при СУ «Св.Св. Кирил и Методий» – гр.Пордим»

  «Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на училищен стол при СУ «Св.Св. Кирил и Методий» – гр.Пордим»

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Белоградчик 2 000 лв. 01.03.2019 16:00

  Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДГС Белоградчик

  Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДГС Белоградчик

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки