21 - 25 от 828 поръчки

 • гр. Бургас 2 000 лв. 24.06.2020 17:00

  „Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на ТП „ДГС – Бургас” по две обособени позиции:…

  „Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на ТП „ДГС – Бургас” по две обособени позиции: 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Гурково 16 667 лв. 10.06.2020 17:00

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в…

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Гурково, Община Гурково-Втори етап“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Гурково 25 000 лв. 09.06.2020 17:00

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и…

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и почистване на речното корито на р. Лазова в гр. Гурково, Община Гурково - изграждане на укрепваща подпорна стена“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Граматиково 3 500 лв. 09.06.2020 17:00

  ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

  ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Долни чифлик 263 987 лв. 11.06.2020 17:00

  Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация и ремонт на уличната и тротоарната настилка и ремонт на уличните съоръжения, с…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация и ремонт на уличната и тротоарната настилка и ремонт на уличните съоръжения, с което ще се преустанови процеса на разрушаването им и ще се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води.Обектът предмет на СМР- ул. „Братя Шкорпил“ (ПИ с идент. 83404.501.412 ) се явява главна улица V клас от уличната мрежа на с. Шкорпиловци и има събирателна функция.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки