276 - 280 от 971 поръчки

 • България 50 000 BGN 06.12.2018 17:00

  Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали,…

  В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, включително и доставка на и/или подмяна на авточасти, материали и консумативи за леки и товарни автомобили, стопанисвани от ТП ДЛС „Женда”. Определения за Изпълнител участник се задължава да извършва необходимото техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, включително доставка и/или подмяна на авточасти на стопанисваните от страна на ТП ДЛС „Женда“ МПС, посочените по брой, вид,марка и модел в Техническата спецификация-Приложение №3 от документацията към настоящата обществена поръчка. При условие, че по време на действието на сключения договор Южноцентрално държавно…

  Референтен номер: 02718-2018-0212
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.12.2018 16:45

  „Доставка на моноблокови колела и спирачни дискове за електрически мотрисни влакове, серия 30 и 31, доставка на необработени бандажи от…

  „Доставка на моноблокови колела и спирачни дискове за електрически мотрисни влакове, серия 30 и 31, доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси на ТПС, и доставка на профилна стомана за осигурителни пръстени на бандажи”, за двегодишен период. Обществената поръчка е разделена на 8/осем/ обособени позиции.

  Референтен номер: 01605-2018-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 302 BGN 07.12.2018 17:00

  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на три обекта на територията на община Велинград.

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на три обекта на територията на община Велинград, както следва:
  1.Обект „Асфалтиране и благоустрояване на улици в с. Долна Дъбева, общ. Велинград“;
  2.Обект „Асфалтиране и благоустрояване на улици „Г. Бенковски”, „Елин връх” и „Саркиница” в с. Драгиново, общ. Велинград“;
  3. Обект „Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Мальовица” в с. Юндола“.

  Референтен номер: 00156-2018-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 350 000 BGN 17.12.2018 15:00

  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „Многопрофилна…

  Предметът на поръчката е „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“

  Референтен номер: 01036-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.12.2018 16:00

  Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

  Обществена поръчка с предмет: Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна включва: ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работниците и служителите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, работещи в среда с йонизиращи лъчения, на основание чл. 285 от Кодекса на труда (КТ), съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 год. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/ или добавки към нея и доставка на ваучери за храна и за работниците и служителите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, работещи извън среда с йонизиращи лъчения, на основание чл. 294 от КТ.

  Референтен номер: 00353-2018-0168
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки