26 - 30 от 712 поръчки

 • гр. Пловдив 55 843 лв. 29.01.2019 16:00

  „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет – Пловдив по обособени позиции“ ОП№1 „Застраховка „Имущество” на недвижими имоти…

  „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Медицински университет – Пловдив по обособени позиции“ ОП№1 „Застраховка „Имущество” на недвижими имоти публична държавна собственост, предоставени за управление от Медицински университет – Пловдив“ОП№2 „Застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия”.ОП№3 „Групова рискова застраховка „Живот“ на служители и работници на Медицински университет - Пловдив”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Кирково 21 107 лв. 29.01.2019 17:00

  „Изпълнение на дейности, свързани с доставка на оборудване (D4.7.2, D4.7.3) по проект „Разработване на идентичност на добива, почвите и местностите“…

  „Изпълнение на дейности, свързани с доставка на оборудване (D4.7.2, D4.7.3) по проект „Разработване на идентичност на добива, почвите и местностите“ / ДИОНИСОС (Developing Identity On Yield, Soil and Site /Acronym: DIONYSOS)“.Предмет на дейност са изработка, доставка и монтаж на информационни QRC табели, доставка на бъчви и растения.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 900 лв. 30.01.2019 17:00

  Изготвяне на проект на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски” и…

  Изготвяне на проект на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски” и последващ авторски надзор при строително-ремонтните работи

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хаджидимово 52 000 лв. 28.01.2019 17:00

  „Оценка на потенциала на Геопарк „Хаджидимово“ като социално-икономическа, културно-образователна и туристическа даденост и територия за отдих и възстановяване“

  „Оценка на потенциала на Геопарк „Хаджидимово“ като социално-икономическа, културно-образователна и туристическа даденост и територия за отдих и възстановяване“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Павликени 186 390 лв. 11.02.2019 17:00

  „Изпълнение на строителни ремонтно-възстановителни работи по сградата на читалище "Зора 1881", с. Стамболово, общ. Павликени“

  „Изпълнение на строителни ремонтно-възстановителни работи по сградата на читалище "Зора 1881", с. Стамболово, общ. Павликени“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки