26 - 30 от 953 поръчки

 • България 500 000 BGN 15.07.2019 17:30

  „Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020“.
  Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с участника класиран на първо място за извършването на текущи ремонти в обекти, в които са разположени Центровете за заетост и социална подпомагане, представляващи ремонтни работи, възлагани с конкретните договори, които ще се изразяват основно, но не само, в следните работи: текущ ремонт на сгради; достъпна архитектурна среда; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; тенекеджийски работи; полагане на настилки; стъкларски работи; столарски…

  Референтен номер: 00422-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 55 000 BGN 16.07.2019 17:00

  Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и функции на КБЗ при изпълнение…

  „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) за обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“
  Предмет на поръчката е Изпълнение на функциите на консултант за обекта в рамката на Инженеринг (проектране, строителство и упражняване на авторски надзор) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020…

  Референтен номер: 00116-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 375 000 BGN 15.07.2019 17:00

  РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА УЛ.ИВАН ВАЗОВ, ГР.ПЕРНИК НАД РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-6 /СОФИЯ-РАДОМИР/ И ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ-РАДОМИР

  Надлезът се намира в централната част на гр.Перник, по улица „Иван Вазов“ над главен път I-6 и железопътната линия София - Радомир. Съоръжението осигурява връзката между кварталите „Каменина“, „Ралица“ и „Могиличе“ с централната градска част на гр. Перник. Конструкцията на съоръжението е стоманобетонна, гредова, на 10 отвора с обща дължина 209 м. (мерена между осите на фугите при устоите). Габаритът на съоръжението се състои от два тротоарни блока с широчина 2,75м и пътно платно с широчина 10,5м. Общата ширина на пътното платно е 16,50 м, мерена между корнизите.
  След повече от три десетилетия експлоатация има проявилите се конструктивни дефекти в конструкцията…

  Референтен номер: 00589-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 220 750 лв. 26.06.2019 16:30

  „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж „Административна сграда” в УПИ XV - поща, кметство, магазин,…

  „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж „Административна сграда” в УПИ XV - поща, кметство, магазин, младежки дом, кв.12, по плана на с. Трилистник, Община „Марица”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Търговище 39 402 лв. 05.07.2019 15:00

  Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/¬2020 г.:1. по маршрут гр. Търговище – с.Баячево- с.Кралево и обратно с…

  Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/¬2020 г.:1. по маршрут гр. Търговище – с.Баячево- с.Кралево и обратно с общ дневен пробег от 59.2 км]2. по маршрут гр. Търговище – с.Пролаз- с.Козма Презвитер - гр.Омуртаг и обратно с общ дневен пробег от 100 км]

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки