26 - 30 от 31 поръчки

 • България 199 500 BGN 07.08.2020 16:00

  Пране и гладене на спално бельо, постелъчен инвентар, работно и предпазно

  :
  Пране и гладене на спално бельо, постелъчен инвентар, работно и предпазно
  облекло на УПМБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД

  Референтен номер: 00370-2020-0010
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.08.2020 16:30

  „Археологическо проучване по трасето на тласкателя от Радомир към ПСОВ Батановци“ във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на ВиК…

  В предмета на поръчката са включени дейности по археологическо проучване и наблюдение на територията на област Перник, съпътстващи инвестиционните дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”.
  ...Продължава от поле II.1.1)Наименование:"...обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-67/21.08.2019 г. по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г.”.

  Референтен номер: 01021-2020-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 990 лв. 11.08.2020 18:00

  Предметът на поръчката предвижда да се извърши доставка чрез покупка на нова, неупотребявана система за индикатори за къси и земни…

  Предметът на поръчката предвижда да се извърши доставка чрез покупка на нова, неупотребявана система за индикатори за къси и земни съединения снабдена с комуникационен интерфейс за предаване на сигнали към SCADA. Системата е прeдназначена за локализиране на аварирали участъци по въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение (СрН).

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 33 821 лв. 10.08.2020 16:30

  „Периодична доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

  „Периодична доставка на дезинфектанти за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 01.09.2020 17:00

  „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2020/2021г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ…

  1. Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване)
  Зимното снегопочистване се извършва при необходимост по всяко време на денонощието. За целта се използват подходящи за това високопроходими машини. Снегопочистването се извършва дотогава, докато се осигури нормална проходимост по общинските пътища при зимни условия. Да се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за безопасност на труда.
  2. Опесъчаване на пътната настилка
  Опесъчаването се извършва при необходимост по всяко време на денонощието. Опесъчаването на конкретен участък от пътната мрежа се извършва само при изрично получено от възложителя нареждане. Опесъчаването се извършва механизирано или ръчно, като се спазват всички Правила за безопасност…

  Референтен номер: 00575-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки