321 - 325 от 718 поръчки

 • България 138 637 BGN 09.03.2020 17:00

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Нови пазар през 2020-2022 година“

  Чрез настоящата обществена поръчка възложителят ще обезпечи почистването от сняг и лед, третирането против заледяване и обезопасяването на общинските пътища на територията на община Нови пазар, както и републиканските пътища I-2 и II-27 в границите на гр. Нови пазар против хлъзгане (опесъчаване) на пътните настилки и съоръжения с цел осигуряване на условия за нормално протичане на движението и предпазване от образуване на снегонавявания по пътищата от общинската пътна мрежа.

  Референтен номер: 00450-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Джебел 125 000 BGN 11.03.2020 17:00

  Доставка на автомобилно гориво за нуждите на общинска администрация Джебел.

  Доставка на автомобилно гориво за нуждите на общинска администрация Джебел.

  Референтен номер: 00417-2020-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 174 104 BGN 16.03.2020 16:30

  Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и…

  Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД– клинична лаборатория и медицински кабинети в 19 /деветнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 446-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 120 000 BGN 11.03.2020 16:30

  „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне,…

  Периодична доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на:
  І. Хляб и тестени изделия. Зърнени храни;
  ІІ. Месо, месни продукти и риба;
  ІІІ. Млечни продукти;
  ІV. Плодове и зеленчуци;
  V. Плодове и зеленчуци – консервирани;
  VІ. Други хранителни продукти.

  Референтен номер: 02700-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 724 000 BGN 13.03.2020 17:00

  „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до…

  Продължение от Раздел II.1.1) Наименование........Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца".
  Предвидена е рехабилитация на съществуващото трасе с обща дължина 1 395 м., в т.ч. участък с дължина от 395 м асфалтова настилка и участък с дължина от 1000 м бетонова настилка. Пътният участък се намира в землището на село Згориград, община Враца.

  Референтен номер: 00814-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки