331 - 335 от 712 поръчки

 • България 13.02.2019 16:00

  Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване…

  Дейността обхваща демонтаж и монтаж на топлоизолация и поддържащи метални гривни на съдове с диаметър до ?5200 мм и тръбопроводи с диаметър до ?800 мм по оборудването от първи контур, разположено в херметичната част на Контролираната зона на 5, 6 блок и Спецкорпус-3; механично почистване посредством ъглошлифовъчни машини и абразивни шайби на заварени съединения (ЗС) и основен метал по съдове, тръбопроводи, арматура и помпи; възстановяване на антикорозионната защита по ЗС и основен метал на съдове, тръбопроводи, арматури и помпи; подмяна на участъци повредена топлоизолация (ламарина, вата или и двете) по съдове, арматура и тръбопроводи по грееща среда в Надзираваната зона…

  Референтен номер: 00353-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27 000 BGN 18.02.2019 16:30

  Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на Агенция Пътна инфраструктура – Областно пътно управление гр. Враца

  Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител които да извършва ремонт на автомобилите, зачислени на Областно пътно управление гр. Враца, с оглед поддръжката им в изправно техническо състояние.Предметът на поръчката включва: текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“, зачислени на Областно пътно управление гр. Враца.

  Референтен номер: 00044-2019-0004
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 310 000 BGN 14.02.2019 17:30

  Доставка на калибровъчни и работни газове за лабораториите на ИАОС

  Предметът на поръчката е доставка на калибровъчни и работни газове за лабораториите на ИАОС, разпределени в 6 самастоятелни обособени позиции. В системата на ИАОС калибрирането на средствата за измерване (газанализатори) за контрол щачеството на атмосферния въздух и емисионен контрол в системата на МОСВ се извършва с калибровъчни газове от калибровъчната лаборатория към ИАОС. В стационарните и мобилни с8танции за ККАВ и емисионен контрол се използват газове за проверка и потвърждаване качеството на данните от измерванията. Всички високотехнологични апарати газови хроматографи, йонни хроматографи, атомно абсорбционни спектрометри, ICP, ТОС анализатори, използват работни газове (аргон, азот, кислород, хелий и др.) в технологичния режим,…

  Референтен номер: 00740-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 944 100 BGN 25.01.2019 16:30

  доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика)

  Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика)

  Референтен номер: 00067-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 682 072 BGN 20.02.2019 17:00

  Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена…

  Предметът на обществената поръчка включва „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.”. Предвидени за реконструкция и рехабилитация на водопроводната система са: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос”, „Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос, „Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос.”
  Видовете дейности, които следва да се изпълнят за всяка обособена позиция са подробно описани в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00195-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки