341 - 345 от 990 поръчки

 • гр. София 70 000 лв. 28.06.2019 17:30

  „Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби…

  „Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия, картография и кадастър”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 64 000 лв. 04.07.2019 17:00

  „Основен ремонт в сграда с обществено предназначение в с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“Възлаганата обществена поръчка представлява част от…

  „Основен ремонт в сграда с обществено предназначение в с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“Възлаганата обществена поръчка представлява част от одобрения проект, а в него няма обособени етапи за изпълнение. Това означава, че ще бъдат изпълнени само част от СМР, на техническия проект.Предмета на поръчката, предвижда ремонта да обхване на част от първия етаж и покрива на обществено обслужваща сграда в центъра на с. Долна Студена. Сградата е общинска собственост и е свободно стояща в имота. Във времето е функционирала като ресторант, магазини и други обществено обслужващи дейности. Сега е занемарена в доста запуснато състояние. Сградата е двуетажна. Конструкцията е…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Горна Оряховица 66 069 лв. 01.07.2019 16:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Иван Рилски Горна Оряховица ЕООД.

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Св. Иван Рилски Горна Оряховица ЕООД.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 62 000 лв. 01.07.2019 16:30

  Доставка на лабораторни консумативи

  Доставка на лабораторни консумативи

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 39 003 лв. 01.07.2019 17:30

  Извършване на анализ на здравословното състояние на работещите, съгласно чл.25а от Закона за ЗЗБУТ.При необходимост следва да се извърши контрол...

  Извършване на анализ на здравословното състояние на работещите, съгласно чл.25а от Закона за ЗЗБУТ.При необходимост следва да се извърши контрол на факторите на работната среда и оценка на риска по работните места, а за новосформираните предприятия е задължително.За осъществяване на дейността, изпълнителят следва да осигури лечебно заведение, разполагащо с необходимите специалисти и лаборатория.Изпълнението на услугата ще се извършва по предварително съгласуван план-график между възложителя и изпълнителя.Видове прегледи: 1. Профилактични медицински прегледи и изследвания за жени: Изследване пълна кръвна картина и кръвна захар, АСАТ, АЛАТ и Гама - GT; Преглед от специалист по очни болести с изследване на зрителна острота; Преглед…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки