341 - 345 от 712 поръчки

 • България 500 000 BGN 15.02.2019 17:00

  : „Доставка на обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет”.

  Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да предоставя непрекъсната, обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарт GSM/UMTS/3G/4G за нуждите на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ за „Корпоративна група” на БНТ до 1300 абоната.

  Референтен номер: 00388-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.02.2019 17:00

  Текущо почистване на електрическо оборудване и кабелни трасета от въглищен и варовиков прах на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток…

  Текущо почистване на електрическо оборудване и кабелни трасета от въглищен и варовиков прах на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

  Референтен номер: 00015-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 183 000 BGN 18.02.2019 17:30

  Определяне на осн.видове насекомни вредители,определяне на точки за обследване,залагане на точки,отчитане на данни и анализ на резултатите от теренните наблю-я,както…

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши следните основни дейности: oпределяне на основните видове насекомни вредители, определяне на точки /площадки/ за обследване, залагане на точките, отчитане на данните и анализ на резултатите от теренните наблюдения, както и закупуване/доставка и монтаж на феромонови уловки, вкл. съпътстващите ги дейности.

  Референтен номер: 01135-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.02.2019 16:00

  Доставка на предпазни обувки за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции: ОП 1-Летни защитни обувки и…

  Доставка на предпазни обувки за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции (ОП):
  ОП 1 - Летни защитни обувки
  1.1. Защитни обувки половинки (кожа) - S3
  1.2. Защитни обувки половинки (набук) - S3
  1.3. Защитни обувки половинки тип "сандал" (набук) - S1P
  ОП 2.- Зимни защитни обувки
  2.1. Защитни боти (високи, кожа) - S3
  2.2. Защитни боти ( кожа) - S3

  Референтен номер: 00143-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 480 000 BGN 14.02.2019 16:00

  Доставка на медицински изделия – водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология“ на МБАЛ ”Югозападна болница”…

  Доставка на медицински издлия - водачи, балони, катетри и други за инвазивна кардиология

  Референтен номер: 00998-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки