31 - 35 от 971 поръчки

 • България 1 667 BGN 30.11.2018 17:30

  "Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване , находяща…

  Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване , находяща се с.Пъстрогор, община Свиленград”.Обектът, предмет на поръчката се намира в с.Пъстрогор община Свиленград,кв.3. Имотът е публична общинска собственост, АОС №4 от 28.12.2000г., представляващ зелена площ - 1200 кв.м.

  Референтен номер: 00040-2018-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 45 800 BGN 03.12.2018 17:00

  Упражняване на строителен надзор на СМР на обект: „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово-…

  Услугата включва: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на СМР по проект:
  „№ 21/07/2/0/00721 „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово- Батак) / Фотиново-граница Община (Батак- Девин) / Девин-III-197 от км 0+000 до км 12+500 “, по подм. 7.2 от мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  Изпълнителят следва изискванията съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни документи, както следва:
  - отговорност за законосъобразно започване на строежа;
  - отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  - отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.…

  Референтен номер: 00009-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 264 000 BGN 30.11.2018 17:00

  „Доставка чрез покупка на гориво(бензин А95Н,дизелово гориво и газ пропан-бутан)чрез система на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община…

  „Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) чрез система на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община Ямбол и на съответните второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ямбол“
  Доставка на течни горива за леки автомобили, пътуващи на и извън територията на община Ямбол, както и за техническо оборудване и техника, използващи течни горива. Дизелово моторно гориво - около 180 000 литра; безоловен бензин А-95Н – около 400 000 литра и около 60 000 литра газ пропан-бутан. Количествата са прогнозни и Възложителят си запазва правото да ги надвишава или да не ги закупи в пълен обем,…

  Референтен номер: 00339-2018-0006
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 62 500 BGN 30.11.2018 17:30

  „Абонамент и доставка за 2019 г. на български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание“

  Абонамент и доставка за 2019 г.на 95 български ежедневни и периодични печатни издания за Народното събрание, посочени в документацията за участие, както и допълнителен абонамент и доставка на издания за 2019 г., писмено заявени от възложителя.

  Референтен номер: 00728-2018-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 30.11.2018 17:00

  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНТ”.

  Доставка на канцеларски материали следва да се извършва до – БНТ София, РТВЦ Варна, РТВЦ Пловдив, РТВЦ Русе и РТВЦ Благоевград, Творчески дом на БНТ Пампорово и почивна станция Китен със собствен превоз на фирмата по предварително подадена заявка. Същата да бъде утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Референтен номер: 00388-2018-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки