31 - 35 от 712 поръчки

 • гр. Варна 65 500 лв. 30.01.2019 17:30

  „Доставка на машини, инструменти и оборудване за поддръжка на детски площадки и спортни бази по обособени позиции“: Обособена позиция №1:…

  „Доставка на машини, инструменти и оборудване за поддръжка на детски площадки и спортни бази по обособени позиции“: Обособена позиция №1: “Доставка на машини, инструменти и оборудване за поддръжка на детски площадки за нуждите на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“-Обособена позиция №2: “Доставка на машини, инструменти и оборудване за поддръжка на спортни бази за нуждите на Общинско предприятие “Спорт Варна“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 70 000 лв. 28.01.2019 17:30

  Предметът на обществената поръчка e „Предоставяне на таксиметрови услуги, чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  Предметът на обществената поръчка e „Предоставяне на таксиметрови услуги, чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 26 000 лв. 30.01.2019 17:30

  „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа“

  „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Комисия за защита на потребителите чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кюстендил 43 180 лв. 29.01.2019 17:00

  „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрив и вътрешно преустройство на общежитие „Бор“

  „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрив и вътрешно преустройство на общежитие „Бор“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 35 000 лв. 06.02.2019 17:00

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ДВИЖИМОТО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СОТ НА ОБЕКТ ,,СПОРТНА БАЗА”, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.…

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ДВИЖИМОТО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СОТ НА ОБЕКТ ,,СПОРТНА БАЗА”, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ 1303, Р-Н ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. ,,БЪЛГАРСКА МОРАВА” № 2, И ОСИГУРЯВАНЕ НА „СОТ” В ОБЕКТ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ПАРК БОРИСОВА ГРАДИНА”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки