31 - 35 от 986 поръчки

 • гр. Бургас 40 000 лв. 02.04.2019 17:15

  „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас…

  „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 269 999 лв. 25.03.2019 17:00

  Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол

  Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 41 667 лв. 01.04.2019 17:30

  „Ефективност на дейностите, свързани с културната политика на Столична община и в частност на тези по „Календара на културните събития…

  „Ефективност на дейностите, свързани с културната политика на Столична община и в частност на тези по „Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Дупница 207 250 лв. 26.03.2019 17:30

  „Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница…

  „Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Дупница“, осъществяван по OПРР 2014-2020”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 38 280 лв. 01.04.2019 16:15

  Предметът на поръчката е доставката на пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите в УМБАЛ "Света Анна"- София АД, в…

  Предметът на поръчката е доставката на пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки за кръводарителите в УМБАЛ "Света Анна"- София АД, в зависимост от потребностите на Възложителя. Съдържанието на предлаганите пакети следва да отговаря на минималните изисквания,заложени в публикуваната обява. Задължителното минимално съдържание на опаковката/пакета за кръводарители включва: шоколад (блок) от 80 до 100 гр. (съгласно чл.4, ал.1 и/или ал.2, т.3 от Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти), кроасан индивидуално опакован от 65 до 80 гр. и тонизираща безалкохолна напика, съдържаща кофеин с обем от 0,500 литра. Задължителна "топла напитка": инстантно/разтворимо кафе и черен чай – пакетче в индивидуална опаковка,…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки