31 - 35 от 953 поръчки

 • гр. Пловдив 52 800 лв. 27.06.2019 17:00

  Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в обект: Районна прокуратура гр.Пловдив, пл. „Съединение“ №3, състоящ се в следните дейности: текущ…

  Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в обект: Районна прокуратура гр.Пловдив, пл. „Съединение“ №3, състоящ се в следните дейности: текущ ремонт на санитарни помещения на V етаж, текущ ремонт на кабинети на магистрати и канцеларии на съдебни служители на ІІ, V и VІ етаж - дейности по полагане на подови настилки, текущ ремонт на ел инсталация в работни помещения и канцеларии на V етаж и ІІ етаж, западно крило“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 990 лв. 28.06.2019 18:00

  Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на нови амперклещи – комбинирани и с разширена функционалност, за нуждите на Електроразпределение…

  Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на нови амперклещи – комбинирани и с разширена функционалност, за нуждите на Електроразпределение Север АД, както следва:1Комбинирани цифрови амперклещи-500 броя2Цифрови амперклещи с разширена функционалност-250 брояЗабележка: В посочените количества може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Хвойна 1 500 лв. 27.06.2019 16:00

  „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП ДГС „Хвойна”” за срок…

  „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП ДГС „Хвойна”” за срок от 24 месеца.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бяла 69 830 лв. 27.06.2019 17:00

  Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на техническо оборудване за изграждане на видеонаблюдение на територията на община…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на техническо оборудване за изграждане на видеонаблюдение на територията на община Бяла, област Варна, включващ изграждане на мониторинг център, единадесет зони на наблюдение с общо 25 стационарни камери 4Mpx и една управляема (PTZ ) камера 8 мегапиксела с 36 кратно оптично увеличаване. Осигуряване на свързаност и захранване на всички 16 точки за наблюдение на зоните, включена годишна такса (12 месеца) за поддръжка на свързаността.Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Бяла има за задача да осигури денонощно опазване на обществения ред и недопускането на противообществени прояви в наблюдаваните зони:…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сунгурларе 40 254 лв. 05.07.2019 17:00

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на стоки, осъществявани чрез покупка, както и всички необходими предварителни…

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на стоки, осъществявани чрез покупка, както и всички необходими предварителни дейности по реалната употреба на оборудването, като инсталиране, тестване, гаранционен и следгаранционен сервиз, във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01 „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, разделени на две обособени позиции: -„Избор на изпълнител за доставка на компютърна техника и офис техника“;- „Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане на Фамилен център - кътове за игра и подобряване на средата за обучение в детските…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки