346 - 350 от 987 поръчки

 • България 109 132 BGN 29.03.2019 15:30

  „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ”

  Приготвянето и доставката на храната следва да се извършва при спазване на изискванията на Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравето, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 9/21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, Наредба № 16/ 28.05. 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 23/19.07.2005 г. на МЗ за физиологичните норми за хранене на населението, Сборник рецепти за диетични ястия за обществено хранене и лечебна профилактика, издание от…

  Референтен номер: 01190-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 143 500 BGN 11.04.2019 17:00

  ОХРАНА НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ВРЪБНИЦА

  ОХРАНА НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ВРЪБНИЦА

  Референтен номер: 01254-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 600 000 BGN 27.03.2019 17:00

  Строително - монтажни работи на обект сграда №11 - „учебно-спортен комплекс“ във войскови район №1315 - ВВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” - ГР.…

  Настоящата обществена поръчка предвижда да се извършат строително -монтажни работи на обект сграда №11 - „Учебно-спортен комплекс“ във войскови район №1315 - ВВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” - ГР. ВАРНА.

  Референтен номер: 909-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 194 587 BGN 28.03.2019 16:00

  „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 НА ОБЩИНА НИКОПОЛ“

  Ремонт на общински обекти, включени в капиталова програма за 2019 на община Никопол”

  Референтен номер: 00402-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 990 лв. 26.03.2019 16:30

  „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

  „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки