351 - 355 от 712 поръчки

 • България 5 680 081 BGN 21.02.2019 17:00

  Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово-…

  Целта на проекта е рехабилитация на съществуващия общински път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово- Батак) / Фотиново-граница Община (Батак- Девин) / Девин-III-197 от км 0+000 до км 12+500.
  Начало на обекта: Началото на участъка е на км. 0+000, намиращ се в гр. Девин при кръстовище с републикански път III -197; Край на обекта: Краят на път PAZ2044 е на км. 12+500 км. Обща дължина на обекта е 12,500 км.
  Съществуващата асфалтова настилка от км 0+000 до км 2+660 се предвижда да се рехабилитира изцяло, за да се удължи експлоатационни срок на настилката.
  За да се достигне необходимата носимоспособност и…

  Референтен номер: 00009-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 18.02.2019 16:30

  “Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S”

  Предметът на обществената поръчка е “Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S”. Предметът на обществената поръчка включва медицински изделия описани в Техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за медицински изделия от Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

  Референтен номер: 00684-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 296 197 BGN 27.02.2019 17:00

  „Доставка на оборудване и обзавеждане за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр. Берковица по проект 12/07/2/0/00866 по ПРСР 2014-2020…

  „Доставка на оборудване и обзавеждане за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр. Берковица по проект 12/07/2/0/00866 по ПРСР 2014-2020 г. по обособени позиции.“
  Обособена позиция 1: „Доставка на озвучителна техника за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица ;
  Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”;
  Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр.Берковица”.

  Референтен номер: 05600-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 221 540 BGN 04.02.2019 16:30

  „Транспортиране на хемодиализирани лица от адреса им по местоживеене на територията на област Силистра до ОХД при „МБАЛ – Силистра”…

  „Транспортиране на хемодиализирани лица от адреса им по местоживеене на територията на област Силистра до ОХД при „МБАЛ – Силистра” АД и обратно, съгласно поименен списък и график”

  Референтен номер: 01098-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 000 BGN 12.02.2019 17:00

  „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”

  „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”

  Референтен номер: 02711-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки