356 - 360 от 987 поръчки

 • България 493 333 BGN 05.04.2019 17:00

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
  Обособена позиция 1: „СМР по Модернизиране на обекти от ЦК QUASAR на територията на ИР-БАН, включително съоръжения, помещения, лаборатории, системи, инсталации, мрежи, техническа инфраструктура и др.“
  Обособена позиция 2: „СМР по Модернизиране на обект от ЦК QUASAR на територията на ИМС-БАН, включително съоръжения, помещения, системи, инсталации, мрежи, техническа инфраструктура и др.“
  Обособена позиция 3: „СМР по Модернизация на обекти от ЦК QUASAR - две помещения на територията на ИЯИЯЕ-БАН и изграждане на оптично трасе на територията на ИЯИЯЕ“
  Обособена позиция № 4: „СМР по изграждане на…

  Референтен номер: 2314-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.04.2019 17:00

  „ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ ГАЗОВИ АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ“, в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт…

  доставка на новопроизведени, в серийно производство (неограничена серия), нископодови, единични градски автобуси, с две оси, категория М3, клас I, отговарящи на изискванията на Директива 2001/85/EC от 20.11.2001 год. „Специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от двадесет места за сядане без мястото на водача”, както и изискванията определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях или Правило на ИКЕ на ООН № 107. Участниците следва да предложат автобуси, които…

  Референтен номер: 05700-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.04.2019 16:30

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст Враца…

  Настоящата поръчка ще се изпълни чрез инженеринг (проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация).По отношение на видовете дейности, изпълнението на обекта ще се реализира условно на два етапа:
  Първи етап: проектиране - изготвяне на работен проект;
  Втори етап: доставка на оборудване и помощни материали, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на системите за подстанцията.
  Изпълнението на поръчката включва следния обем работи: Изготвяне на работен проект, съгласно настоящите технически изисквания; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеонаблюдение на ОРУ 110 kV; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система в обекта; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сигнално-охранителна система; доставка, монтаж…

  Референтен номер: 01379-2019-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 9 000 BGN 08.04.2019 17:00

  „Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС Шумен”,.за срок от една година считано от датата на…

  Ремонт на 11 бр. МПС, собственост на ТП "ДГС Шумен". Видове МПС /марка, модел, година на първа регистрация/:
  1.Мицубиши Паджеро, дизелов -1996г.бр.1;
  2.ВАЗ 21214, бензинов-2006г.,бр.1;
  3.ВАЗ 21213, бензинов - 2003г.,бр.1;
  4.Лада 2121, бензинов -2010г.,бр.1;
  5.Фолксваген Транспортер (пътнически микробус)-1999г., бр.1;
  6.Мазда СХ 7 - 2011г., бр.1;
  7.ВИС 23461, бензинов -2010г.,бр.1;
  8.Лада Нива Ърбан, бензинов,2017г.,бр.1;
  9.Лада Нива 4х4 -2012г.,бр.2;
  10. Тойота Хайлукс 4х4,2017г.,бр.1.

  Референтен номер: 02711-2019-0083
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 500 000 BGN 04.04.2019 17:00

  „Ремонт и поддръжка на общинската пътна и улична мрежа в община Търговище”

  Предмет на настоящата обществена поръчка е превантивно и текущо поддържане както и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на 207,650 км общински пътища, стопанисвани от община Търговище, както и улици в гр. Търговище и селата.

  Референтен номер: 00299-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки