376 - 380 от 987 поръчки

 • гр. Благоевград 133 333 BGN 04.04.2019 17:30

  “Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в приют за безстопанствени животни и помещения, свързани с намаляване популацията…

  “Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в приют за безстопанствени животни и помещения, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство”

  Референтен номер: 00109-2019-0008
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 120 000 BGN 10.04.2019 17:00

  Доставка и монтаж на система за цялостно видеонаблюдение във връзка с дейността на рибарско пристанище Поморие

  Предметът на поръчката е свързан с доставка както и съпътстващите я дейности на един брой система за цялостно видеонаблюдение във връзка с дейността на Рибарко пристанище - Поморие.

  Референтен номер: 00712-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 000 BGN 10.04.2019 17:00

  Доставка на оборудване за преработка, съхранение и продажби във връзка с дейността на рибарско пристанище Поморие

  Предметът на поръчката е свързан с доставка и съпътстващите я дейности на един брой шок – замразител за утилизация и реализация на нежелания улов, както и на вертикален фризер с шкаф с една стъклена врата - два броя във връзка с дейността на Рибарско пристанище - Поморие.

  Референтен номер: 00712-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 345 000 BGN 05.04.2019 15:30

  Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта

  Предмет на обществената поръчка обхваща „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта” за ежедневно трикратно хранене на пациенти – средно около 100 души. Диетичните менюта. са изготвени съобразно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения", издание на ДИ ”Техника” от 1984 год. и изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ бр.63 от 02.08.2005 г.). Диетите, съобразно които трябва да бъдат подготвени и изпълнявани менютата са посочени в документацията за участие. Конкретните ястия по вид и количество…

  Референтен номер: 0887-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.04.2019 16:00

  Ремонт в заводски условия на детайли от цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-8

  Ремонт в заводски условия на детайли от цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-8, съгласно обем ремонтни дейности и технически условия.

  Референтен номер: 00246-2019-0025
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки