381 - 385 от 990 поръчки

 • България 317 998 BGN 16.07.2019 17:00

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на всички населени места на територията на Община Доспат по…

  Предмет на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на всички населени места на територията на Община Доспат по 7/седем/ обособени позиции за три експлоатационни периода 2019/2020 г.2020/2021 г.2021/2022 г до 30.04.2022 година. Обществена поръчка включва следните дейности: - осигуряване на необходимите инертни материали за опесъчаване/пясък,соли/ ; -почистване на общинските и други обслужващи пътища, улиците в населените места от сняг и/или лед;-третиране /опесъчяване / против заледяване на настилките и съоръженията на улиците чрез пясъчна,пясъчно - солева и/или друга подходяща смес за три сезона : 2019/2020 г.2020/2021 г.2021/2022 г - до 30.04.2022 година .Пътната мрежа…

  Референтен номер: 00166-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 203 290 BGN 16.07.2019 17:00

  „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали“.

  „Доставка на копирна хартия и канцеларски материали“.
  Обособена позиция 1 – „Доставка на копирна хартия: бяла копирна хартия и цветна копирна хартия“;
  Обособена позиция 2 – „Доставка на канцеларски материали: DVD – R диск, CD – R диск Flash памет 32GB, Химикалки, Автоматичен молив с гума, Телбод, Телчета за телбод, Перфоратор, Калкулатор, текстмаркер, разделители, куб бели листа, листчета самозалепващи, коректор, лепило, бадж, регистър за инструктаж и регистър за болнични, фолио за ламиниране, флипчарт листа и графити;
  Обособена позиция 3 – „Доставка на канцеларски материали: класьори за документи, папки за документи, папки джоб за документи, кашони за архивиране и кламери.
  Обособена позиция 3 е запазена…

  Референтен номер: 00496-2019-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 85 000 BGN 15.07.2019 16:00

  Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за…

  Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС "Родопи".

  Референтен номер: 02718-2019-0088
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 140 000 BGN 17.07.2019 17:00

  Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел.

  Предмета на обществената поръчка включва: Извършване на контрол на съществуващи детски площадки съгласно списък, както и осъществяване на поддръжка на площадките при констатация на нередност при упражняване на контрола или по сигнал. Осъществяване на регулярни обходи на детските площадки и извършване на аварийни и текущи ремонти, влагане на продукти в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), осигуряващи еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

  Референтен номер: 00073-2019-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.07.2019 17:00

  Предаване за транспортиране и оползотворяване на отпадък с код и наименование 17 06 04 - изолационни материали, различни от упоменатите…

  Обществената поръчка включва дейностите по приемане на отпадък с код и наименование 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 от площадката на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ в количество до 5 000 тона в рамките на 1 (една) година за транспортиране и оползотворяване съгласно изискванията на Българското законодателство.

  Референтен номер: 00015-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки