386 - 390 от 833 поръчки

 • гр. Смолян 69 000 лв. 16.12.2019 17:00

  Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „ЮЦДП” - Смолян.

  Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „ЮЦДП” - Смолян.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 35 600 лв. 16.12.2019 17:30

  „Застраховане на недвижимо имущество и моторни превозни средства, собственост на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Застраховане…

  „Застраховане на недвижимо имущество и моторни превозни средства, собственост на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Застраховане на недвижимо имущество - Административни сгради; Обособена позиция № 2 Застраховане на моторни превозни средства, както следва: Застраховка „Гражданска отговорност“ за 45 бр. МПС; Застраховка „Пълно Каско“ за 24 бр. МПС; Застраховка „Злополука на лицата в МПС“ за 23 бр. МПС“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 16 740 лв. 16.12.2019 17:00

  „ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА…

  „ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР“, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №1” - прогнозната стойност не може да надхвърля 11 100,00 (единадесет хиляди и сто) лева без включен ДДС или 13 320,00 (тринадесет хиляди триста и двадесет) лева с включен ДДС;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОСТАВКА НА НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ (UPS)“, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №2“ - прогнозната стойност не може да надхвърля 1640,00 (хиляда шестстотин и четиридесет) лева без включен ДДС или 1968,00 (хиляда деветстотин шестдесет и осем) лева с включен ДДС;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „ДОСТАВКА НА 2…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Горна Оряховица 34 700 лв. 16.12.2019 15:00

  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Здравец“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12…

  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДГ „Здравец“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 990 лв. 16.12.2019 17:30

  Предмет и описание на обществената поръчка:„Доставка на нов микробус 8+1 места, дълга база за нуждите на МВнР-ЦУ"

  Предмет и описание на обществената поръчка:„Доставка на нов микробус 8+1 места, дълга база за нуждите на МВнР-ЦУ"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки