386 - 390 от 588 поръчки

 • България 174 333 BGN 08.07.2020 17:00

  „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан“

  Предвиждат се извършването на следните СРР по участъци от четвъртокласната пътна мрежа : Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, извозване, оформяне рязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез. Позицията включва необходимата механизация, инструменти и работен екип за обработка с фугорез, оформяне с фреза, почистване със сгъстен въздух, напръскване с битумна емулсия, доставка и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 4 см от краищата към средата на кръпката и механично уплътняване с валяк или трамбовка, включително обкантване на фугата с разтопен битум и поръсване с пясък .

  Референтен номер: 00240-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 46 765 BGN 08.07.2020 17:00

  „Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по ул. „Васил Левски”от о.т. 150 до о.т. 144 - гр. Чирпан, община…

  За изпълнение на поръчката е изготвен проект за ремонт на тротоарната настилка от западната страна на пътното платно по ул. „Васил Левски”от о.т. 150 до о.т. 144 - гр. Чирпан, разработен в следните проектни части: „Геодезия“, “Заснемане и вертикална планировка “, „Количествени сметки“. Проектът предвижда подмяна на тротоарните настилки и обособяване на подходи за хора с увреждания.

  Референтен номер: 00240-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 09.07.2020 17:00

  Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково

  Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково по обособени позиции. Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на полиетиленови тръби с висока плътност и/или фитинги, съгласно таблица 1 и таблица 1 от техническата спецификация и документацията за участие, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Хасково. Доставката се извършва след предварителна заявка, направена от страна на Възложителя. Количесствата за всяка доставка се определят от нуждите на Възложителя и се посочват в заявката. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на договора и по…

  Референтен номер: 00440-2020-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 193 064 BGN 08.07.2020 17:00

  Ремонт трибуна на футболен терен, Спортен комплекс, с. Мирково

  Предмета на обществената поръчка включва строително-монтажни дейности на трибуната на футболния терен.

  Референтен номер: 00602-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Никола Козлево 29 822 лв. 13.07.2020 17:00

  „Доставка и монтаж на оборудване – алуминиеви радиатори, необходимо за реализацията на проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда…

  „Доставка и монтаж на оборудване – алуминиеви радиатори, необходимо за реализацията на проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки