391 - 395 от 588 поръчки

 • гр. Варна 69 990 лв. 09.07.2020 18:00

  Предметът на поръчката предвижда доставка и монтаж върху готов фундамент на бетонни комплектни трансформаторни постове за нуждите на Електроразпределение Север…

  Предметът на поръчката предвижда доставка и монтаж върху готов фундамент на бетонни комплектни трансформаторни постове за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции както следва:I. Обособена позиция – Доставка и монтаж върху готов фундамент на БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA за обект в ж.к. Бриз.II. Обособена позиция Доставка и монтаж върху готов фундамент на БКТП 20/0,4kV 1х1000kVA за обект извод Манастирски рид.III. Обособена позиция Доставка и монтаж върху готов фундамент на БКТП 20/0,4kV 1х1000kVA за обект извод Елена.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 3 800 лв. 08.07.2020 17:00

  Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на РЗОК Варна,

  Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на РЗОК Варна,

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 900 лв. 13.07.2020 16:30

  Извозване на смет, разделена на 13 обособени позиции

  Извозване на смет, разделена на 13 обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Смолян 57 662 лв. 09.07.2020 16:00

  "Сключване на договор за задължителна застраховка “Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия”, съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата,…

  "Сключване на договор за задължителна застраховка “Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия”, съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с ПМС № 208 от 25.09.2018 г."

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 159 827 лв. 08.07.2020 17:00

  Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П.…

  Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки