406 - 410 от 864 поръчки

 • България 260 000 BGN 08.01.2020 16:00

  „Доставка на оборудване на нуждите на операционен блок на „МБАЛ - Хасково“АД“.

  Доставка на медицинско оборудване включващо оборудване за лапароскопска хирургия; оборудване за артроскопска хирургия и оборудване за видеоасистирана ендоурология.

  Референтен номер: 00499-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.01.2020 16:30

  Частично осигуряване процеса по снемане данни от СТИ на ел. енергия, констатиране и отбелязване на техн. неизправности и въвеждането им…

  „Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминализа територията на региони София област и Благоевград“. Извършената работа представлява ежемесечно отчитане показанията на възложените електромери по обособени териториални региони на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, оглед за наличие на повреди и нередности по измервателната група (електромер, тарифен превключвател, измервателни трансформатори, табло). Точният брой електромери ще бъде зареден на ръчните терминали.
  Електромерите са групирани в отчетни единици. Отчетната единица е най-малката неделима група от измервателни уреди, която се зарежда на един…

  Референтен номер: 01467-2019-0091
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16 335 BGN 07.01.2020 16:00

  „Доставка на апаратура по работен пакет WP1, WP2 и WP3 за Медицински университет – Пловдив”

  Доставка на апаратура по работни пакети WP1, WP2 и WP3, във връзка с Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Референтен номер: 00512-2019-0037
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 02.01.2020 17:30

  „Доставка и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на принтери”

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на място за 120 броя черно-бели принтера за нуждите на Държавен фонд „Земеделие“.

  Референтен номер: 00737-2019-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 45 000 BGN 06.01.2020 17:00

  „Техническо и сервизно обслужване ,профилактика,диагностика,основен и текущ ремонт,включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка…

  Предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3от ЗОП, съгласно техническата спецификация към документазията• Цялостна диагностика на МПС;
  • Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт , профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности; ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване;на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила;на системата на електрооборудване на автомобила,горивната система и климатичната система; на ходовата част на автомобила и реглаж на преден мост;
  • Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по цени съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, без начислена…

  Референтен номер: 02716-2019-0155
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки