411 - 415 от 1069 поръчки

 • България 210 000 BGN 05.11.2018 17:30

  Доставка на компютърна техника при самостоятелно обособени позиции.

  „Доставката на компютърна техника включва следното: Позиция 1: Доставка на настолни компютри; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на преносими компютри; Позиция 5: Доставка на мултифункционални устройства; Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; Позиция 8: Доставка на сторидж”. Горепосочените доставки са свързани с необходимостта от доставка на горепосочената техника за нуждите на КРС. Обхватът на доставките е следният: Позиция 1: Доставка на настолни компютри All In One – 30 бр.; Позиция 2: Доставка на технологични компютри- 13 бр.; Позиция 3: Доставка на сървър- 1бр.; Позиция 4: Доставка на…

  Референтен номер: 00610-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 116 667 BGN 02.11.2018 17:30

  „Доставка на монтажни елементи за надграждане на ревизионна шахта (РШ 03) за дренажната система на обект ,,Регионално депо за отпадъци-Разград“

  Настоящата обществена поръчка обхваща доставка на монтажни елементи за надграждане на ревизионна шахта (РШ 03) за дренажната система на обект ,,Регионално депо за отпадъци-Разград“

  Референтен номер: 00338-2018-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 217 000 BGN 06.11.2018 16:30

  „Изработка и доставка на комбинирани фуражи и доставка на фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр.…

  Обществената поръчка е за изработка и доставка на комбинирани фуражи: Стартерна смеска за агнета - гранули в чували по 20 кг. – 10 тона; КФ за шилета угояване - гранули в чували по 20 кг. – 20 тона; КФ за лактиращи крави (18 % суров протеин) – 910 тона и доставка на фураж-млекозаместител – 5500 кг. За доставката на изработен 1 тон комбиниран фураж, възложителят предоставя 1 тон собствено фуражно зърно – пшеница или царевица.

  Референтен номер: 00507-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 102 003 BGN 02.11.2018 17:00

  Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2018 – 2019 г. на територията на Община Мездра по обособени позиции…

  Извършване на специализиран превоз с автомобилен транспорт на деца и ученици през учебната 2018 – 2019 г. на територията на община Мездра, по обособени позиции (маршрути), както следва:
  Обособена позиция № 1: Маршрут: Мездра - Люти брод - Мездра
  Обособена позиция № 2: Маршрут: Мездра – Ослен Криводол – Мездра
  Обособена позиция № 3: Маршрут: - Зверино – Оселна – Зверино
  Обособена позиция № 4: Маршрут: Очин дол - Габровница - Зверино - Зли дол - Елисейна - Зверино - Оселна - Зверино
  Обособена позиция № 5: Маршрут: Мездра - Горна Кремена - Мездра
  Обособена позиция № 6: Маршрут: Мездра – Крета – Мездра
  Обособена позиция №…

  Референтен номер: 00007-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 05.11.2018 16:00

  Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Бургасбус”ЕООД

  Възлагане обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Бургасбус”ЕООД ” чрез сключване на следните видове застраховки:
  1. Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите;
  2. Задължителна застраховка “Злополука на пътниците в обществения транспорт”;
  3. Застраховка “Каско” на сухопътните превозни средства;
  4. Застраховка „Трудова злополука”.

  Референтен номер: 00049-2018-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки