421 - 425 от 1138 поръчки

 • гр. София 207 083 лв. 20.07.2018 17:00

  Преустройства на обекти от образователната инфраструктура на територията на район „Красно село“ за 2018 г. по обособени позиции, както следва:1.…

  Преустройства на обекти от образователната инфраструктура на територията на район „Красно село“ за 2018 г. по обособени позиции, както следва:1. Обособена позиция № 1 – Преустройство на помещения в сградата за разкриване на две групи в ДГ № 136 „Славия“, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 130.2. Обособена позиция № 2 – Преустройство на клуб във филиал за една група в ДГ № 142 – филиал, ж.к. „Лагера“, бл. 19.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 67 000 лв. 20.07.2018 17:00

  „Абонаментно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части) на климатично – вентилационни системи в имотите на Комисията на ул.…

  „Абонаментно обслужване и ремонт (включително доставка на резервни части) на климатично – вентилационни системи в имотите на Комисията на ул. Врабча №1, гр. София и кв. Михайлово, гр. Банкя”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 67 087 лв. 18.07.2018 17:30

  Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени…

  Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 6 250 лв. 17.07.2018 17:00

  Изготвяне на проект за събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на ВА „Г. С. Раковски“

  Изготвяне на проект за събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на ВА „Г. С. Раковски“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Видин 33 400 лв. 16.07.2018 16:00

  Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на…

  Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП Видин

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки