431 - 435 от 939 поръчки

 • гр. Видин 7 300 лв. 22.04.2019 17:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Русалка“ – гр. Видин за срок от 4 календарни месеца

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Русалка“ – гр. Видин за срок от 4 календарни месеца

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Видин 6 000 лв. 22.04.2019 17:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Детелина“ – гр. Видин за срок от 4 календарни месеца

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Детелина“ – гр. Видин за срок от 4 календарни месеца

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 208 333 лв. 22.04.2019 17:00

  „Извършване на строително –монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва:1. Обособена позиция №1: „Саниране фасадите на четири броя корпуси…

  „Извършване на строително –монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва:1. Обособена позиция №1: „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“ - филиал, гр.София, жк. „Дружба“ – 1 до бл.42;2. Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на абонатна станция - 1 брой с топлоносител гореща вода в 96 ДГ „Росна китка“, София, жк. Дружба 1 и Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, София, жк. Дружба 2.“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Етрополе 61 685 лв. 23.04.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе“ по обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Месо, риба и…

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе“ по обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Месо, риба и месни продукти“ Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти“ Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци“Обособена позиция № 4 „Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти“Обособена позиция № 5 „Пакетирани стоки и подправки“ Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия“]

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Гурково 550 лв. 23.04.2019 16:00

  Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Гурково.

  Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Гурково.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки