451 - 455 от 935 поръчки

 • България 116 143 BGN 20.12.2018 17:30

  Ежемесечно отч.и дялово резпр.разходите за отопл., топла и студена вода и ел.енергия на отд. п-ли в обекти на МО-ВО и…

  Предметат на поръчката включва ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната-военни общежития и доставка, демонтаж и монтаж на измервателни уреди по обособени позиции, подробно описани по вид и количества в Техническата спецификация (Приложение №1), неразделна част от документацията за учястие в обществената поръчка.

  Референтен номер: 00515-2018-0028
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 333 330 BGN 03.01.2019 17:00

  „Извършване на СМР /изграждане на втори, трети, четвърти и пети етаж, и всички довършителни работи, включително топлоизолация и мазилки по…

  Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на втори, трети, четвърти и пети етаж в груб строеж, монтаж на външна и вътрешна дограма, ВиК, Ел. и ОВК инсталации, монтаж на асансьор, изолации, мазилки, замазки, шпакловки, боядисване и др.

  Референтен номер: 00079-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 22.01.2019 17:30

  „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвани от териториални структури на АСП“ за обект: административна сграда ползвана от…

  „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане“ за обект: административна сграда ползвана, от Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, ул. “Демокрация“ № 44. Ще бъдат изпълнявани следните групи строително - монтажни работи: бояджийски работи, подмяна на дограма, преработка на ел. инсталация с цел отделяне на самостоятелна партида, съгласно подробно КСС /Приложение № 10/ на обществената поръчка. Предвидената преработка на ел. инсталацията е в обхвата на чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и ще се изпълняват следните дейности - преработка на съществуващата…

  Референтен номер: 00496-2018-0106
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 120 000 BGN 20.12.2018 17:00

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на територията на община Гърмен, включващо почистване от лед и…

  Зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на територията на община Гърмен, включва следните основни дейности: снабдяване с пясък до депа на територията на общината, снегопочистване, опесъчаване. Основните дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Гърмен ще се извършват по пътни настилки, съоръжения и улична мрежа (около 64,2 км).

  Референтен номер: 00656-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свиленград 20 000 BGN 04.01.2019 17:30

  Упражняване на строителен надзор на обект “ Детска градина “Снежанка” в УПИ II-1806, КВ. 121А по плана на град Свиленград,…

  Обхват на услугата: Упражняване на строителен надзор на обект “ Детска градина “Снежанка” в УПИ II-1806, кв. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград”.Инвестиционният проект на обекта предвижда СМР - цялостно изграждане на обект: „Детска градина “Снежанка” в УПИ II-1806, кв. 121А, по плана на град Свиленград”. Проектът включва: изграждане на нова сграда на ДГ “Снежанка” за 100 деца (4групи) в УПИ II-1806, кв. 121А по плана на град Свиленград, като сградата е с РЗП 1 826.04 м2. Строежът е IV-та категория по ЗУТ; изпълнение на дворно пространство с четири обособени площадки за игра; други СМР съгласно изготвения ивестиционнен…

  Референтен номер: 00040-2018-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки