471 - 475 от 935 поръчки

 • гр. Маджарово 88 785 лв. 13.12.2018 16:00

  ”Възстановителни дейности по следните обекти:1.Разрушени бетонни перилаи укрепващи скатове на водосток и пътно платно при км 2+420 на път НКV…

  ”Възстановителни дейности по следните обекти:1.Разрушени бетонни перилаи укрепващи скатове на водосток и пътно платно при км 2+420 на път НКV 3103 с.Долни Главанак-разклонс.Голяма Долина;2.Отнесени земни и укрепващи скатове,банкет на пътно платно при км 3+920 на път НКV3103 с.Долни Главанак-разклон с.Голяма Долина;3.Укрепващи скатове и подложни пластове от пътно платно при км 2+450 до км 2+550 на път НКV3103с.Д.Главанак- разклон с.Г.Долина;4.Укрепваща бетонна стена и отнесени подложни пластове на пътното платно при км 17+600 на път НКV2224( с.Ефрем-с.М.Брягово)-разклон с.Бориславци;5. Отнесени земни маси и подложни пластове от пътно платно при водосток на обслужващ път( републикански път Долни Главанак -с.Бориславци)-р.Арда.”

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 600 лв. 13.12.2018 16:30

  Извършване на годишен технически преглед на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград

  Извършване на годишен технически преглед на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 1 800 лв. 12.12.2018 17:30

  „Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на офис Габрово и офис Ловеч при ТД на НАП…

  „Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на офис Габрово и офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции от №1 до №2”.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Кирково 83 275 лв. 13.12.2018 16:00

  „Основен ремонт на покрив на сградата на СУ „Отец Паисий” с. Кирково”

  „Основен ремонт на покрив на сградата на СУ „Отец Паисий” с. Кирково”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сливен 210 000 лв. 13.12.2018 17:00

  „Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Изграждане на улица от ОТ 2254 до ОТ 2293, кв. „Сини камъни“, гр.…

  „Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Изграждане на улица от ОТ 2254 до ОТ 2293, кв. „Сини камъни“, гр. Сливен”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки