481 - 485 от 1042 поръчки

 • България 316 667 BGN 08.10.2019 16:45

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на oбщина Иваново по обособени позиции за зимен период 2019/2020 г."

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на oбщина Иваново по обособени позиции за зимен период 2019/2020 г." Обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на 103,4 км. общинска пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в 19 самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване.

  Референтен номер: 00474-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.10.2019 16:00

  Доставка на количества нетна активна електрическа енергия ВН и СН

  Доставка на количества нетна активна електрическа енергия ВН и СН до обекти на възложителя, описани в техническата спецификация, за период от 12 месеца, с прогнозно количство в размер на 650MWh.

  Референтен номер: 00129-2019-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 51 549 BGN 08.10.2019 16:45

  „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Иваново по обособени позиции за зимен период 2019/2020 г."

  "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Иваново по обособени позиции за зимен период 2019/2020 г.” Обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на 107,277 км. улична пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе. Поръчката е обособена в 13 самостоятелни позиции и включва снегопочистване и опесъчаване.

  Референтен номер: 00474-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.10.2019 17:00

  Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в четири обособени позиции

  Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД,разпределена в 4 обособени позиции:Обособена позиция №1-Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта:СЗЕР Ботевград;КС Полски Сеновец;ПГХ Чирен;Обособена позиция № 2-Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта:СИЕР Вълчи дол;КС Кардам 1 и 2;КС Провадия;УВЦ Република;Обособена позиция № 3-Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4 обекта:ЦУ на Булгартрансгаз ЕАД;СБ Яна;ЮЗЕР Ихтиман;КС Петрич;Обособена позиция №4-Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3 обекта:ЮИЕР Стара Загора;КС Лозенец;КС Странджа.

  Референтен номер: 01351-2019-0045
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 080 909 891 BGN 08.10.2019 23:59

  Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020г. до 31.12.2021г. чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите…

  Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в "Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати". Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени…

  Референтен номер: 00080-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки