481 - 485 от 909 поръчки

 • България 53 500 BGN 20.12.2018 16:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София, клон Стара Загора

  Предмет на поръчката са хранителни продукти, предназначени за осъществяваното столово хранене на обучаваните лица и персонал, представляващи част от дейността на ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора

  Референтен номер: 2868-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 74 480 BGN 19.12.2018 17:30

  “Поддръжка на отоплителните инсталации и газови съоръжения в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции”

  “Поддръжка на отоплителните инсталации и газови съоръжения в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции”, както следва:
  І-ва обособена позиция: Териториален отдел - Варна.
  ІІ-ра обособена позиция: Териториален отдел - Бургас.
  ІІІ-та обособена позиция: Хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово.

  Референтен номер: 00515-2018-0027
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 83 300 BGN 19.12.2018 16:45

  „Предпроектно проучване за монтаж на система за геотехнически мониторинг на СП „ПХРАО - Нови хан“

  Кратко описание на обществената поръчка: обществената поръчка обхваща следните дейности: геодезическо заснемане, инженерно-геоложко проучване и геотехнически анализ. Обемът и обхватът, на всяка една от изброените дейности, са описани подробно в Техническо задание № ТЗ-103/17.10.2018 г.

  Референтен номер: 00699-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.12.2018 16:00

  Застраховане на персонала на „Мини Марица – изток“ ЕАД със застраховка „Живот - злополука и заболяване“

  Застраховане на персонала на „Мини Марица - изток” ЕАД със застраховка „Живот – злополука и заболяване“ за срок от една година, съгласно техническата спецификация, публикувана в профила на купувача.

  Референтен номер: 00265-2018-0183
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 190 000 BGN 19.12.2018 17:00

  "ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

  Предмет на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети и на хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019” по две обособени позиции както следва:
  Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Общинска Фондация „Пловдив 2019“
  Обособена позиция 2: Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на Общинска Фондация „Пловдив 2019“
  Изискванията към изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция са подробно описани в Раздел I "Описание на предмета на обществената поръчка", т. 7 "Технически спецификации" от документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 4128-2018-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки