481 - 485 от 693 поръчки

 • България 6 243 600 BGN 13.04.2020 17:30

  Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово“ от км…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изпълнението на консултантска услуга във връзка с проектирането и изграждането на трасето на Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка, като Консултантът ще изпълнява и функцията на Инженер, съгласно Договорните условия на FIDIC, Жълта книга от 1999 г.: „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране…

  Референтен номер: 00044-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.03.2020 17:00

  Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на асансьори при метростанции от първи и трети метродиаметър и ескалатори при метростанции от…

  Обособена позиция №1 /ОП1/ - Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 70 броя асансьори – 69 броя, монтирани на метростанции от трети метродиаметър – първи и втори етап и 1 брой, монтиран на метростанция Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от първи метродиаметър.
  Обособена позиция №2 /ОП2/ - Абонаментно сервизно обслужване в гаранционен срок на 93 броя ескалатори, монтирани на метростанции от трети метродиаметър – първи и втори етап.
  За ОП 1 и 2 - Абонаментното сервизно обслужване на съоръженията, посочени в Техническата спецификация за обособената позиция, започва от датата на пускане на съоръженията в експлоатация и продължава до 01.05.2025г. За посочения…

  Референтен номер: 00423-2020-0003
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 650 000 BGN 16.03.2020 17:30

  Преустройство на клуб-ресторант в административни помещения за нуждите на ДБДС-МВР, бул. Кн. Мария Луиза, № 91“ - гр. София

  Преустройство на клуб-ресторант в административни помещения за нуждите на ДБДС-МВР, бул. Кн. Мария Луиза, № 91“ - гр. София съгласно инвестиционен работен проект.

  Референтен номер: 02851-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 288 000 BGN 16.03.2020 17:00

  "Доставка на два броя специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване"

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е доставка на eдин специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване категория N2 и eдин специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване категория N3. Единият автомобил е с параметри позволяващи претоварване в другия сметосъбиращ автомобил.

  Референтен номер: 00532-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 108 063 BGN 23.03.2020 17:15

  Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Елин Пелин – Костенец и…

  Изпълнение на процедура по Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска, съгласно чл. 6 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 за железопътен участък Елин Пелин – Костенец и тягови подстанции Казичене и Ихтиман.

  Референтен номер: 00233-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки