1 - 5 от 68 поръчки

 • гр. София 69 809 лв. 31.01.2020 16:45

  Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за едногодишен период.

  Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за едногодишен период.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 39 216 лв. 22.01.2020 17:30

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за доставка на термохартия за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“.…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за доставка на термохартия за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител, който да извърши дейностите по доставка на термохартия за нуждите на НТУ Поръчката включва периодична доставка на термохартия. При изпълнение на поръчката, участниците, съответно избрания изпълнител, следва да спазва спецификациите за термохартия: Избраният изпълнител следва да достави: - термохартия за терминали за самообслужване за продажба на електронни винетки и маршрутни карти; Термо хартиена ролка 79мм/ 80м – 15 000 бр.Тип: термоШирина : 79ммДължина: 80м. - термохартия…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 325 000 BGN 20.02.2020 17:15

  „Изготвяне/актуализиране на формуляр за кандидатстване за финансиране на проект и анализ „разходи - ползи“/финансов анализ по четири обособени позиции“

  Обособена позиция 1 – „Изготвяне на формуляр за кандидатстване и актуализация на Анализ „разходи – ползи“ за проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: жп участък Перник - Радомир“;
  Обособена позиция 2 – „Актуализация на Формуляр за кандидатстване и Финансов анализ за проект „Модернизация за железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“;
  Обособена позиция 3 – „Актуализация на Формуляр за кандидатстване и Анализ „разходи – ползи“ за проект „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман: жп участък Волуяк - Драгоман“;
  Обособена позиция 4 – „Изготвяне на формуляр за кандидатстване и Финансов анализ за проект „Възстановяване, ремонт…

  Референтен номер: 00233-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 42 050 лв. 28.01.2020 17:00

  „Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш“ в рамките на проект…

  „Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш“ в рамките на проект “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич“(ROBG-415), договор № 28820/ 20.02.2019г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 224 000 BGN 20.02.2020 17:30

  „Закупуване и доставка на оригинални тонер касети и оригинални барабани за нуждите на Национално тол управление.”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Закупуване и доставка на оригинални тонер касети и оригинални барабани за нуждите на Национално тол управление.”
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да извърши дейностите по закупуване и доставка на тонер касети и оригинални барабани за обезпечаване работата на гаранционни мултифункционални устройства, разположени както в пунктовете за продажба на електронни винетки, така и в администрацията на Национално тол управление.
  При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за предмета й изисквания на възложителя, посочени в Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящата документация.

  Референтен номер: 00044-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки