1 - 5 от 40 поръчки

 • България 137 870 BGN 20.07.2020 17:00

  Доставка на материали и консумативи, дидактически материали /учебна литература, помагала, учебни и спортни пособия, игри и др./, сценични облекла и…

  Основна цел на проекта е създаване на условия за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.
  Специфичните цели на проекта са:
  -повишаване на качеството на образованието в пет детски градини в малки населени места, намиращи се на територията на МИГ "Стамболово –Кърджали 54" и чрез подобряване на достъпа до предучилищното образование в малките населени места да се намали броя на необхванатите и на отпадащите от предучилищно образование деца. Целева група на проекта 130 деца, които се обучават в петте детски градини -партньори и 260 родители.

  Референтен номер: 00322-2020-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 77 998 BGN 15.07.2020 16:30

  „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“

  Предметът на обществената поръчка е обособен в единадесет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Настолни компютри“ – 23 броя; Обособена позиция № 2 „Преносими компютри“ – 19 броя; Обособена позиция № 3 „Монитори“ – 27 броя; Обособена позиция № 4 „Мултифункционални устройства“ – 15 броя; Обособена позиция № 5 „Таблети“ – 3 броя; Обособена позиция № 6 „Скенери“ – 2 броя; Обособена позиция № 7 „Проектори“ – 12 броя; Обособена позиция № 8 „Суичове и рутери“ – 17 броя; Обособена позиция № 9 „UPS“ – 1 брой; Обособена позиция № 10 „Външни дискове“ – 24 броя; Обособена позиция…

  Референтен номер: 00251-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 170 000 BGN 16.07.2020 17:30

  „Доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърна техника“

  Предметът на обществената поръчка е „Доставка, инсталиране и конфигуриране на компютърна техника“
  В предмета на обществената поръчка се включва доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на компютърната техника. Обществената поръчка включва следните 2 (две) обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 – „Доставка, инсталиране и конфигуриране на сървъри”;
  Обособена позиция № 2 – „Доставка, инсталиране и конфигуриране на масив за съхранение на данни“.

  Референтен номер: 00728-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 261 000 BGN 17.07.2020 17:30

  Периодична доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи, тонери за принтери, копирна и обемна хартия

  Предметът на обществената поръчка е „Периодична доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи, тонери за принтери, копирна и обемна хартия” и включва 3 (три) обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи” - предмет на обособената позиция е доставка на 87 (осемдесет и седем) артикула.
  Обособена позиция № 2 „Доставка на тонери за принтери” - предмет на обособената позиция е доставка на 16 (шестнадесет) артикула.
  Обособена позиция № 3 „Доставка на копирна и обемна хартия” – предмет на обособената позиция е доставка на 2 (два) артикула.

  Референтен номер: 00728-2020-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 90 000 BGN 01.09.2020 17:00

  Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет -…

  1. Организиране и провеждане обеди в гр. Габрово, вечери в гр. Габрово, вкл. официални, и извън гр. Габрово, коктейли, вкл. официални, бюфети за ученици и студенти;
  2. Организиране на културни програми в гр. Габрово и извън гр. Габрово;
  3. Организиране на транспорт в гр. Габрово и извън гр. Габрово;
  4. Осигуряване на кафе-паузи за участници в събитията;
  5. Осигуряване на хотелско настаняване;
  6 Осигуряване на протоколни подаръци;
  7. Осигуряване на минерална вода.

  Референтен номер: 00574-2020-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки